Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 6. Формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в сучасних умовах.

Секція 6. Формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в сучасних умовах. 

 

Krupskyi O. P., Puzyk V. S. Economic security of business entities of Ukraine

Бараннік В. О. РИЗИК: ЗАГРОЗА ЧИ ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД)

Біла Ю. Ю. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕСНОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

Горбач Д. В., Стасюк Ю. М. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Грама Т. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гринько Т. В., Кузьменко О. О. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Калашнікова Ю. М. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кириленко Т. С., Огліх В. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Коваленко О. В., Чернишова А. О. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Корнієнко І. С. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

Маєр Д. Д. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Малисняк О. О. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Мироненко І. О., Левкович О. В. ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олексієнко В. В. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Олійник Т. І. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Романчук М. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Пахомова В. І., Левкович О. В. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Петряєв О. О. ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Швайковський С. О. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Шевцова О. Й. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ В МЕЖАХ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Шульгіна Н. Ф. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Щербина В. С. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ