Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 7. Фінансові інструменти регулювання інвестиційної активності.

Секція 7. Фінансові інструменти регулювання інвестиційної активності. 

 

Khmarskyi Valentyn CALIBRATION OF SVI MODEL

Kovalchuk V., Kurinna I. FINANCIAL INSTRUMENT OF ADJUSTMENT OF THE INVESTMENT PROCESS

Анохіна А. А. ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Гвініашвілі Т. З., Попова О. М. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Головачова К. В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Грабчук О. М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Дучинская Н. И., Чайка Ю. Н., Дронова Т. С. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА

Зайченко Р. А., Курінна І. Г. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Іванченко А. В., Михлик А. Д. ПРОБЛЕМИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Ізюмська В. А., Дворниченко Я. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЇНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Краснікова Н. О., Прокопець Д. І. ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Лемберг А. Г. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ» ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Олійник Т. І., Старун А. М. ІНВЕСТУВАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ОЦІНКА

Соловйова А. В. СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Тараненко В. Є. ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Фінько А. В., Водолазська О. А. СУЧАСНИЙ СТАН КОРПОРАТИВНОГО РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ

Чистяк М. М. ПРИНЦИПИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Шинкаренко А. В., Курінна І. Г. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ