Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 8. Моделювання економічної поведінки суб'єктів підприємництва.

8. Моделювання економічної поведінки суб'єктів підприємництва. 

 

Karach D.D., Kurinna I.G. NECESSARY STRATEGIES FOR INCREASING ENTERPRISES PROFITS

Paweł Dziekański ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL IN THE ASPECT OF THE GRAVITATIONAL MODEL OF INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE POVIATS OF EASTERN POLAND

Арбеков М. О., Шерстенников Ю. В. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ АМОРТИЗАЦІЇ

Арбеков М. О., Шерстенников Ю. В. ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Арбеков М.О., Іванов Р.В. ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ

Бондарева А. А., Шерстенников Ю. В. ВПЛИВ ТЕМПІВ ЗМІНИ ФОНДОВІДДАЧІ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бондарева А. А., Шерстенников Ю. В. МОДЕЛЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Бондарева А. А., Шерстенников Ю. В. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Візір Д. М., Волкова В. В. ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ РЕКРУТИНГУ

Візір Д. М., Огліх В. В. РЕКРУТИНГОВІ АГЕНСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОЖВАВЛЕННЯ МІГРАЦІЇЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА КАПІТАЛУ

Волкова В. В., Буряк А. С. АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Волкова В. В., Буряк А. С. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В КОНКУРЕНТНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Волкова В. В., Троско К. Є. ВІДБІР ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ PR-КАМПАНІЙ

Дебунов Л. М., Яковенко О. Г. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Жиленко К. М., Весторопський Є. В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Іванов К. Р. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

Іванов Р. В., Бикова В. С. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГЇ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Іванов Р. В., Залата В. В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Іванов Р. В., Луценко Д. Г. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Іванов Р. В., Петькова Є. І. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ЧИННИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Іванов Р. В., Чеснокова Т. Ю. ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

Калашнікова Ю. М. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

Катан В. А, Прошкина П. Н., Капуста Е. В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Катан В. О., Біліченко П. М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Катан В. О., Бугера Н. Р. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Катан В. О., Козаренко І. С. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Катан В. О., Чеснокова Т. Ю. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Кириленко Т. С., Огліх В. В. ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кірдан О. П. МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Коваль О. С., Волкова В. В. ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кожем’яка М. А., Іванов Р. В. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Кожем’яка М. А., Яковенко О. Г. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Кошевий М. М., Лимаренко К. А. МЕТОД СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДІАГРАМ ЦИКЛІЧНОЇ ПРИЧИННОСТІ

Нековаль Д. С. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ СУСПІЛЬНИХ ЗОН ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. МАТЕМАТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РИНКУ СФЕРИ ПОСЛУГ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Олійник Т. І., Шевчік К. В. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ФАКТОР ІНТЕНСИВНОГО ЗРОСТАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Парсенюк В. О., Михайленко О. Г. ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНАХ

Русс Д. А. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Самборська О. Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Смирнова Т. А., Кучинська А. А. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ Z В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тарабаркін М. К. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Томаш Кук ПІРАМІДА РОБЕРТА ДІЛТСА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НА ВИСОКОКОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ

Третяк М. В., Огліх В. В. МОДЕЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Хуруджі М. Є., Огліх В. В. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Шерстенников Ю. В., Алієва Я. Р. ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шерстенников Ю. В., Залата В. В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДВУХПРОДУКТОВОГО МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Шерстенников Ю. В., Коваленко В. О. МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Шерстенников Ю. В., Коротя О. Ю. МОДЕЛЬ ПРИСКОРЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА