Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 9. Маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.

Секція 9. Маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. 

 

Guety Jean Ange CREATION OF A HIGH QUALITY USER EXPERIENCE

Heti K.V. THE PRODUCT IN THE FACE OF TIME: THE CHARACTERISTICS OF APRODUCT'S LIFE CYCLE

Ouaba A. E., Levkovich O. V. BENCHMARKING AS A TOOL TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Асєєва А. С. ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Бардак А. В. РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Візір О. М. РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Голей Ю. М. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гузь К. О., Редько В. Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

Закопайко І. С. МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Касян С.Я. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Конєва Г. А., Джусов О. А., Серджо Велеско РОЛЬ ТА ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ НА РИНКИ ІННОВАЦІЙ

Корх Н. О. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Набока Ю. В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОСЬЮМЕРІЗМУ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Олефірова І. С. РЕКЛАМА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Онишкевич Н. О., Водолазська О. А. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Онишкевич Н. О., Левкович О. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Павлова Т. С., Павлов Р. А. ВАРІАТИВНІСТЬ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО НАРАТИВУ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ КУЛЬТУРИ

Пихтіна О. С., Тутова О. Р. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Погодін Є. В., Гвініашвілі Т. З. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Покутинський Р.О. РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Смирнова Т. А. SMM-МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ПРОСУНЕННЯ КОМПАНІЇ

Смирнова Т. А., Карасьова Т. Є. ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ ПРИ ПЛАНУВАННI НОВОГО БIЗНЕСУ

Таран С. В., Сливенко В. А. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕМНОГО ТУРИЗМУ)

Хамініч С. Ю., Сокол П. М., Бабіч А. Д. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВНА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

Чубакова А. А., Смирнова Т. А. РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Щербань В. Ю., Гвініашвілі Т. З. РОЛЬ ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ