Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика.

Секція 1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика.

Kot N. V. MODERN APPROACHES TO PERSONNEL MANAGEMENT

Krupskyi O. P., Stasiuk Y. M. SELF-MANAGEMENT OF A STATE SERVANT

Lubenets N. V. THE ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF A MEDICAL INSTITUTION

Бержанір А. Л. МОТИВАЦІЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Борисенко В. Б., Смирнова Т. А. АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Волкова Н. В., Оленіна К. А. КОРПОРАТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Волкова Н. В., Ульянченко К. А. ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Голей Ю. М. ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНІ

Горбунова Ю. Р., Голей Ю. М. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гринько Т. В., Лесів І. Г. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Гур’єва І. В. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Добровольський А. О., Голей Ю. М. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Дубровський С. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НОВА ПОШТА»

Єлісєєва О. К., Ніколаєва А. В. РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Залата В. В., Голей Ю. М. СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Зіміна К. О. PECIFICITY OF ECONOMIC CULTURE IN UKRAINE

Івашкова А. О., Демченко А. В. ВИКОРИСТАННЯ ДИВІЗІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Кісіль Л. В. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Козік В. А. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЙОГО ОЦІНКИ

Куценко В. Й. СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Легка Л. О. СУЧАСНИЙ СТАН МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Лісняк В. С. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Лобова А. В. ІМІДЖ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Мбіда А. С. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

Нековаль Д. С. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Нековаль Д. С. ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Олексеенко Д. В. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пастарнак Р. М. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ

Перерва Б. К. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Петришин Н. Я., Заліська Л. В. ТЕОРІЯ СПІВКОНКУРЕНЦІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Радченко М. С. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Радченко М. С., Мирошниченко О. Ю. ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Савчук Д. Ю. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Смирнова Т. А., Луценко Д. Г. РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Старун А. М. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТИНИ

Старун А. М. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Су Шуай ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Хомяков А. В. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА»

Цурпіков О. В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

Черевко А. В., Павлушина Л. В. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Чубенко М. О. ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИСТАВКОВОЇ ГАЛУЗІ

Шефтель І. І. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Шишкіна В. Б. СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шрамко Є. П. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Яковенко В. С., Біліченко П. М. ПІДХОДИ ДО МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Яровенко Т. С., Переворська В. О. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ IT-КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Ярошенко О. В., Швидка В. А. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ КЕРІВНИКОМ ПІДЛЕГЛИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ВІДДАЛЕНО В ЯКОСТІ ФРІЛАНСЕРІВ