Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 3. Розвиток глобального підприємництва: нові підходи в менеджменті.

Секція 3. Розвиток глобального підприємництва: нові підходи в менеджменті.

Буряк М. В. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Вітер К. О., Смирнова Т. А. БІНАРНІ ОПЦІОНИ: СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Гуменчук М., Райгородська Ю. Ю. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА

Джур О. Є., Волкова Д. А. AGILE-ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Зайченко Р. А. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кравченко С.В. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Михайленко О. Г., Ободянська В. О. ПОШИРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ НА ВІДСТАНІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Нековаль Д. С. СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Папіна М. О., Болотова А. С. РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НОВІ ПІДХОДИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Савченко О. С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ

Тімар І. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ткаченко А. О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Царапкіна М. О., Смирнова Т. А. ОСОБЛИВОСТІ В2В ТА В2С ЯК СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ

Яковенко В. С., Казеян Н. К. ДИНАМІКА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ