Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 4. Управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування.

Секція 4. Управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування.

Безпалий А. В. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

Безугла Т. О., Сливенко В. А. КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Богдан А. Ю. ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бондаренко Л. А. ДО ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Бублик К. О. УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ ПОВЕДІНКОЮ В СФЕРІ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Владімірова В. В., Сливенко В. А. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

Головаха О. Д. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ПІДҐРУНТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Знанецький В. В. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Катренко В. В. ПРОГАЛИНИ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЙ ТА ЇХ РІШЕННЯ

Кістанов В. О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Колісник В. О. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СФЕРІ ПОСЛУГ

Коміссарова Ю. А. СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТІНГУ В УКРАЇНІ

Кучеренко С.К. ВИБІР АКТУАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО СТАНОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

Мамєдова І. Р. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Редько В. Є. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ

Робота В. О. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Рябук К. П. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Саідмуратов Р. А. ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОГО АСОРТИМЕНТУ ОПТОВО-РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН

Сітенко Н. Ю. ПРИВАБЛИВІСТЬ ВЕНДІНГОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Скворцова Л. В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сливенко В. А., Калатинець Г. О. ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Сливенко В. А., Подольна Р. М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В АРГЕНТИНІ

Сливенко В. А., Ужва О. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ІСПАНІЇ

Сливенко В.А., Грудниста А. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Спицька К. В. УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖ

Старун А. М. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО УСПІШНОГО РОЗВИТКУ

Харакоз Л. В., Дорохова В. Р. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Хурдей В. Д. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Чурі А. Ю. ПЕРСПЕКТИВИ ВОДНОГО ТУРИЗМУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Шевчук М. О. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Шинкаренко А. В. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ