Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 6. Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання.

Секція 6. Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання.

Fomenko О. О. THE BANKING SYSTEM IS IN CONTEXT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Аксьонова Л. О. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ

Бененсон О. А. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕЗОННО-ЦИКЛІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ НА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Біла Г. С. НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Борисенко В. Б. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Валуйський І. А., Васюкова О. М., Царапкіна М. О. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Валуйський І. А., Калашнікова Ю. М., Клименко Д. О. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Дереза В. М., Буряк Н. С ЗРОСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ, ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ

Джежела С. С., Водолазська О. А. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Джежела С. С., Дробот Я. В. ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Джежела С. С., Левкович О. В. РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ

Єріна М. І. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ» МІЖ БАНКАМИ УКРАЇНИ І ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

Залата В. В., Водолазська О. А. РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Ізюмська В. А. ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Ізюмська В. А., Калашнікова Ю. М. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ізюмська В. А., Нікульшина А. В. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Каліневич А. В., Семенча І. Є. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ БЮДЖЕТУВАННЯ

Карначов О. А. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЙ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Корольова В. Ю. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ

Коротя О. Ю. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Кривов’язюк І. В., Бурбан О. В. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кудряшова В. В., Семенча І. Є. ДО ПИТАННЯ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Лісовець А. М. ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Лозицький Я. Р. Механізм управління вартістю підприємств в умовах нестабільного підприємницького середовища

Магро А. О. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Мироненко І. О., Левкович О. В. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Олійник О. О. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Самойлова Д. О. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Царапкіна М. О. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Шевцова О. Й., Біла К. О. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ