Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 7. Формування економічної безпеки підприємств в умовах ризику.

Секція 7. Формування економічної безпеки підприємств в умовах ризику.

Artemchuk E. V. ECONOMIC SECURITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF UKRAINE

Гордєєва-Герасимова Л. Ю. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ - ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Зайченко Р. А. ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ

Кондратенко А. М. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗАПУСКУ НОВОГО БІЗНЕСУ

Корнієнко І. С., Лиса О. В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кубецька О. М., Остапенко Т. М. МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Муштат С. О., Сливенко В. А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ: ОСНОВНІ СХЕМИ ШАХРАЙСТВА В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Остапенко Т. М. КОРОНАВІРУС: ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

Пахомова В. І., Левкович О. В. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Рєпіна С. О. РОЛЬ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Романова О. В. ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ

Семенча І. Є. ФУНКЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Слабка В. О. ІНДИКАТОРИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Фалій Н. С. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Шевченко Т. М., Шевченко О. А. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА