Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 9. Моделювання процесів економічної поведінки суб'єктів господарювання.

Секція 9. Моделювання процесів економічної поведінки суб'єктів господарювання.

Ivanov Roman, Volodymyr Busygin INNOVATIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS THE BASIS FOR INCREASING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Khmarskyi V. Y. TIME-SERIES RELATION AMONG FUTURE RETURNS, RISK AND COMPANY CHARACTERISTICS

Андрущенко В. О., Яковенко О. Г. МОДЕЛЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Волобой А. Є. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Жидачин А. Я. МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПІДНЕСЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Іванов Р. В., Бойчук Є. К. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Іванов Р. В., Ільченко Г. С. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Іванов Р. В., Капуста Є. В. ВИБІР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ЗОНИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Іванов Р. В., Лісовець А. М. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Іванов Р. В., Рєпіна С. О. ОЦІНКА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД НЕСТАБІЛЬНОСТІ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Іванов Р. В., Тутова О. Р. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ КРЕДИТНИХ І ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Іванов Р. В., Шайхутдінова І. А. МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Іванов Р. В., Юрко А. В. МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

Коваль О. С., Волкова В. В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПРИ ВИБОРІ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Огліх В. В., Шаповалов О. В. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Огліх В. В., Шаповалов О. В. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Огліх В. В., Шаповалов О. В. МОДЕЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ

Павлов Р. А., Павлова Т. С. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА РИНКОВУ ПОВЕДІНКУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

Шинкарецька Є. СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

Яковенко О. Г. МАТЕМАТИЧНА СИСТЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ДИНАМІЦІ