Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.

Секція 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.

Borisenko N. A. SOURCES OF INNOVATION FINANCING IN MODERN ENTERPRISES

Borisenko O. V. REALITIES AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

Grynko T. V.  EMERGENT STRATEGY AS AN INSTRUMENT OF ENTERPRISE STRATEGIC MANAGEMENT

Адонін С. В., Калашнікова Ю. М. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Андросова І. О. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Бикова В. Г. ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ СИСТЕМИ LEAN-ВИРОБНИЦТВА

Борисенко О. В. ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Галушка Є. В. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Денисова О. СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІ СТРАТЕГІЇ

Каліберда М. С. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кащіна К. С., Гринько Т. В. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ковальов М. С. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Козак Л. С., Федорук О. В СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДЕРЖАВОЮ, УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА БІЗНЕСОМ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ У КРАЇНАХ ЄС ТА В УКРАЇНІ

Колос О. М. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Курінна І. Г. ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Морока Д. М. ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Новік О. О. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Озерова А. Г. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Останін А. А. РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Остапенко Т. М., Долгієр А. І. ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Панкратова Т. О. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стрепетова А. М. СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тимошенко К. І. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

Яковенко В. С., Біліченко П. М. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Яровенко Т. С., Винокурова А. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ