Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 8. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку.

Секція 8. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку.

Boyko I., Stavytska A. PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WORLD COUNTRIES IN GLOBALIZATION

Kalinina М., Stavytska A. ALIGNMENT MEASURES OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS IN THE EUROPEAN UNION

Vaskivska A., PhD Voloshko N. GREEN ECONOMY AS THE NEWEST TYPE OF WORLD ECONOMY

Yarovenko Т., Antipova V. THE MAIN TRENDS OF THE WORLD AGRARIAN MARKET

Айдінян А. А. ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Алмазова А. В. ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бондаревська К. В., Абдуллаєва С. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Бондаревська К. В., Брижак А. В. ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Бондаревська К. В., Гуржій О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОФШОРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Бондаревська К. В., Іванюк О. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бондаревська К. В., Синяговська А. СВІТОВІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Бондаревська К. В., Чернова А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Бондаревська К. В., Яманко Д. Ю. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇН

Бугрім Д. С. ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Гаркуша В. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ОФШОРНИХ ЗОН В УКРАЇНІ, НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Головко Л. С., Чернобривець С. І. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: ЇХ СЕРЕДОВИЩЕ

Голомоза Є. О., Дзяд О. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Грищенко Д. О. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ НА СВІТОВИЙ РИНОК

Грущинська Н. М. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ПРОЦЕСАХ

Данилова Є. А., Ставицька А. В. ПРОЦЕСИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Дон О. Д., Боброва Д. О. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Дон О. Д., Бутенко Є. І. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Дон О. Д., Ганзюк О. О. МІЖНАРОДНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Дон О. Д., Гріщенко Д. В. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Дон О. Д., Комарницька Д. К. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН КРАЇН СВІТУ

Дон О. Д., Мереуца О. О. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Дон О. Д., Нельга К. В. РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НОВІ ПІДХОДИ

Дон О. Д., Перетятько А. І. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Дон О. Д., Стародуб Д. С. СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Дон О. Д., Хелашвілі К. Г. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СВІТУ

Дон О. Д., Яцентюк Н. Р. СУЧАСНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Дон О.Д., Парусников А. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Дробот А. С. ПОЗИЦІЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Екзархова Е. А., Трифонова О. Д. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Жорник О. В. ЕКСПОРТ ПШЕНИЦІ: ДОСЯГНЕННІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНОВИХ

Запорожець О. І. ЕКОНОМІЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІСПАНІЇ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Іванов Р. В., Олексієнко В. В. ТЕОРІЯ ІГОР: ЇЇ СУТЬ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ

Ілюхіна В. О. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Кобеляцький O. Ю., Ставицька А. В. UKRAINE’S MIGRATION POLICY IN THE CONTEXT OF THE GLOBALIZATION OF MIGRATION PROCESSES

Коваленко А. Е., Ставицька А. В. OPPORTUNITIES FOR REALIZATION UKRAINE’S EXPORT POTENTIAL ON THE WORLD MARKET

Кузьміна М. Р., Ставицька А. В. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Личкaтий В. O., Ставицька А.В. ТEНДEНЦIЇ EКOНOМIЧНOГO ЗРOСТAННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Лузанова В. О. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Михайленко О. Г., Ганенко О. Ю. ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Михайленко О. Г., Іванова К. О. РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Михайленко О. Г., Ільченко Н. О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ РЕЙТИНГАМИ

Михайленко О. Г., Карасьова А. О. РОЛЬ МВФ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Моложен А. С. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА СВІТОВОГО РИНКІВ ПРАЦІ

Молокова В. С., Ставицька А. В. TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE

Новикова Д. С. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ НІМЕЧЧИНИ

Огданська О. Д., Лошак В. О. СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ

Панова А. Л., Головко Л. С. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВІРУСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

Подорожко Т. О. НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ МАСОВОГО ТУРИЗМУ

Попович К. А., Ставицька А. В. ПРОБЛЕМА «ВІДПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУ» НА МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Потеря Ю. О. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНДІЇ

Септа М. В., Ставицька А. В. ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Сидоренко К. В., Анашкіна П. І. СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРУКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Скомороха К. М., Ставицька А. В. НАСЛІДКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКІВ ПРАЦІ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Філімоненко Є. А. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ В ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Шахова Ю. С. ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ЯК НОВІТНІЙ ТИП СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Яровенко Т. С. ПЕРЕХІД ВІД ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ