Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2020». Секція 10. Інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами.

Секція 10. Інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами.

Dimitrov І. THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES IN MODERN ECONOMY

Абесадзе Р. Б., Бурдулі В. Ш. ІННОВАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Антіпова В. П. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ

Артеменко А.І. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Батрак К. Д., Марусич Я. І., Кучеренко С. К. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ

Вишневецька М. В. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Голофаєв О. С. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ДОДАТКУ «ДІЯ»

Дебунов Л. М., Яковенко О. Г. ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМПАНІЙ

Дьяков С. С. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Єршова О. Г. IHHOBAЦIЙHI ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛIННI ЕКОНОМIЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Каламан О. Б. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф. ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ, ВИРОБНИЦТВА ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коротя О. Ю. ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЯМИ

Мешко Д. О. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Мовчан А. О., Смирнова Т. А. НЕОБХІДНІСТЬ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ У МАРКЕТИНГОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Погрібний Р. В. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ І СВІТІ

Подорожко Т. О. КРІПТОВАЛЮТА ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Приліпко С. А. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

Стрюков В. В. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМИ

Удовицький О. О. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Федоренко Д. А. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Філіппова Є. С. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: НА ШЛЯХУ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ

Халецька В. В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВЕДЕННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ