Електронний варіант колективної монографії «Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (квітень 2020 р.)

Шановні автори!

Електронну версію колективної монографії викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Вихідні дані видання:


Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 440 с. 

ISBN 978-617-645-376-5​


У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади управління суб’єктами підприємництва і обґрунтовано необхідність удосконалення сучасних механізмів та інструментів менеджменту суб’єктів підприємництва, досліджено сучасні моделі, проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та світі, проведено аналіз концептуальних засад інноваційного розвитку підприємств у глобальному економічному просторі. Особливу увагу зосереджено на методологічних, теоретичних і методичних засадах управління конкурентоспроможністю суб’єктів підприємництва в умовах нестабільного ринкового середовища, досліджено концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств у глобальному економічному просторі. Крім того, дослідження містить актуалізацію завдань з формування системи економічної безпеки в умовах ризику та невизначеності і обгрунтування організаційно-економічних аспектів управління торгівельною діяльністю суб’єктів підприємництва, також приділено увагу розвитку системи управління фінансово-економічною діяльністю суб’єктів підприємництва та проаналізовано світовий досвід реалізації стратегії розвитку суб’єктів підприємництва. 
Матеріали монографії будуть корисні науковим працівникам, фахівцям підприємств різних видів економічної діяльності, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей та широкому загалу спеціалістів.