Зміст колективної монографії «Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (квітень 2020 р.)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА


РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Дебунов Л. М., Яковенко О. Г. Огляд існуючих AI/ML-моделей фінансової стійкості підприємства

Кучеренко С. К. Алгоритм вибору актуальних заходів покращення стратегічного становища підприємства на ринку

Остапенко Т. М., Кубецька О. М. Розрахунки за виплатами працівникам: обліковий та управлінський аспект

Яровенко Т. С. Економічні проблеми енергозбереження та енергоефективності


РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Громцева О. В. Тривалість життя як критерій оцінки ефективності медичної реформи

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З. Ефективні комунікації як фактор забезпечення розвитку сучасного підприємства

Кобченко А. А., Лемберг А. М. Стратегії розвитку підприємств туристичної галузі

Курінна І. Г. Економічний потенціал підприємства: методичний аспект обґрунтування інтегральної оцінки

Олійник Т. І. Розвиток підприємницької активності в економічній системі

Стрюков В. В. Підходи до впровадження стратегічного менеджменту в медичних коледжах


РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ МОДЕЛІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Бикова В. Г., Тімар І. В., Биков Б. Д. Управління фінансовими ресурсами ОТГ в контексті забезпечення розвитку підприємництва

Білоус-Сергєєва С. О., Солошенко П. В. Жіноче підприємництво: теоретичні моделі та особливості впровадження

Бортульов Є. С., Яковенко О. Г. Моделювання системи управління проектами інформатизації на підприємстві

Горохова Т. В., Маматова Л. Ш., Мутерко Г. М. Соціальне підприємництво як елемент солідарної економіки

Джинджоян В. В. Визначення пріоритетів соціальної діяльності туристичних підприємств та їх розвитку

Кравченко М. С. Аналіз динаміки та сучасного стану розвитку підприємництва в Україні

Комар Ю. М., Черниш О. І., Чернишов О. Ю., Комар В. Ю. Теоретико методологічні основи формування концептуальної атрибутивної моделі творчого управління повноцінним розвитком підприємництва

Куценко В. Й. Концепція органічного сільськогосподарського виробництва в соціально орієнтованій економічній системі

Мацкевич Ю. І. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємництва в Україні

Редько В. Є., Сливенко В. А. Державно-приватне партнерство в туризмі

Савченко О. С. Актуалізація розвитку підприємництва як чинника фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад

Швець Г. О. Сучасні тенденції розвитку соціального підприємництва


РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Величко О. П., Величко Л. А., Бережецька С. Ю. Менеджмент операційних процесів торговельної логістики на ринку харчових продуктів

Воробйова Н. П., Гаврилюк С. П. Фінансово-економічні аспекти розвитку туристичного підприємництва в Україні

Павлов Р. А., Павлова Т. С., Лемберг А. Г. Неправда як інструмент формування організаційної легітимності підприємницьких структур

Хурдей В. Д. Управління підприємствами оптової торгівлі на засадах комерційних цінностей


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бененсон О. О., Краснікова Н. О. Секторні біржові фонди SPDR як ефективний інвестиційний інструмент

Ковшун Н. Е., Кушнір Н. Б., Царук Д. С. Вартісно-орієнтовані показники як інструменти фінансового моніторингу сучасних підприємств

Семенча І. Є., Хацько В. В. Теоретичні засади діяльності кредитних спілок України


РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Дядик Т. В., Даниленко В. І., Боровик Т. В. Міжнародна практика забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки

Коваленко О. М., Вінічук І. М. Управління конкурентоспроможністю на страховому ринку України в контексті розвитку інформаційних технологій

Колосов А. М. Сучасна парадигма менеджменту підприємств в умовах нестійкого ринкового середовища

Мазур В. С., Городецький М. Я. Особливості формування конкурентоспроможності автосервісних підприємств

Острянин С. О., Яковенко О. Г. Моделювання рекламної діяльності в умовах некерованих факторів попиту


РОЗДІЛ 7. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Македон В. В. Визначення пріоритетів розвитку промислових корпорацій на основі моделей штучного інтелекту

Максютенко І. Є. Управління персоналом в інноваційних компаніях

Яковенко В. С. Організаційно-інфраструктурне забезпечення екосистеми стартапів в Україні


РОЗДІЛ 8. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Левкович О. В. Перспективи розвитку ринку облігацій в Україні в контексті економічної безпеки

Шевцова О. Й., Грама Т. В., Біла К. О. Дефіцит державного бюджету як фактор бюджетної безпеки


Анотації

Відомості про авторів