Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (6–7 квітня 2023 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 квіт. 2023 р. : у 6 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2023.

ISBN 978-617-645-498-4

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 6–7 квітня 2023 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1. Економіка підприємства: сучасні проблеми та перспективи розвитку. – 2023. – 124 с.
ISBN 978-617-645-499-1 


Т. 2. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку підприємництва та конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва. – 2023. – 116 с.
ISBN 978-617-645-500-4 


Т. 3. Економічні аспекти безпеки підприємства та стратегічні напрями формування фінансового простору країни. – 2023. – 120 с.
ISBN 978-617-645-501-1 


Т. 4. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи. – 2023. – 86 с.
ISBN 978-617-645-502-2 


Т. 5. Кількісні методи в економіці та менеджменті. Фактори впливу глобальних трансформацій на міжнародний бізнес. – 2023. – 108 с.
ISBN 978-617-645-503-5 


Т. 6. Тенденції розвитку системи менеджменту та маркетингу в сучасних умовах та стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні. – 2023. – 158 с.
ISBN 978-617-645-504-2