Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2024: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (4–5 квітня 2024 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2024: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 квітня 2024 р. : у 9 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2024.

ISBN 978-617-645-514-1

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 4–5 квітня 2024 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1. Підприємництво: сучасні проблеми та перспективи розвитку. – 2024. – 112 с.
ISBN 978-617-645-426-7 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 2. Управління конкурентоспроможністю та інноваційний розвиток економічних суб’єктів в динамічному підприємницькому
середовищі. – 2024.

ISBN 978-617-645-428-1 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 3. Стратегії розвитку бізнесу в умовах кризи: міжнародний та національний аспекти. – 2024.
ISBN 978-617-645-429-8 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 4. Сучасні проблеми теорії та практики функціонування підприємств. – 2024. – 102 с.
ISBN 978-617-645-430-4 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 5. Україна в глобалізованому світі та її геоекономічні пріоритети. – 2024.
ISBN 978-617-645-439-7 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 6.  Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки. – 2024.
ISBN 978-617-645-452-6 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 7. Діджитал-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні. Інтеграція держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства. – 2024.
ISBN 978-617-645-474-8 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 8. Тенденції розвитку маркетингу та менеджменту в цифровому середовищі. – 2024. – 140 с.
ISBN 978-617-645-479-3 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.


Т. 9. Мейнстрим розвитку міжнародного туризму та драйвери конкурентоспроможності HoReCa індустрії. – 2024.
ISBN 978-617-645-492-2 

Статус: доступно для перегляду та завантаження.