Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 1. Підприємництво: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

Секція 1. Підприємництво: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

Аксьонов Л. В. Компетенції та навички лідера в управлінні змінами сучасної компанії

Бірюкова П. В. Кадрова складова економічної безпеки підприємства

Бірюкова П. В. Економічна безпека підприємства та її складові

Васько В. С. Банкрутство підприємства в умовах воєнного стану

Гринько Т. В., Алехно Д. Ю. Трансформація кадрової політики суб’єктів бізнесу в Україні в умовах воєнного стану

Гринько Т. В., Бескосний М. В. Управління кризою на підприємствах під час війни

Гринько Т. В., Біліченко Ю. Є. Проблеми формування стратегії підприємств туристичної сфери

Гринько Т. В., Кандиба Є. Ю. Банкрутство в Україні в умовах воєнного стану

Гринько Т. В., Самойленков А. П. Забезпечення фінансової та економічної стійкості підприємств в умовах воєнного стану в Україні

Крикун А. М., Стасюк Ю. М. Рентабельність діяльності підприємства та напрямки її підвищення

Куряча Н. В., Коваль П. С. Головні аспекти формування запасів на підприємстві

Куряча Н. В., Музика О. М. Формування та управління брендом в галузі підприємництва та торгівлі: стратегії та інструменти

Кучеренко С. К., Левенець А. В. Перспективи відкриття спільних оборонних підприємств

Мартем’янова С. Д., Стасюк Ю. М. Підприємництво: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Милащенко В. В. Використання цифрових технологій у підприємницькій діяльності

Моховикова М. О. Ефективність використання оборотних коштів підприємства

Мудрик В. О. Засоби просування компанії на регіональному ринку швидкого харчування: вивчаємо приклад компанії McDonald's

Музика О. М., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Креативний менеджмент як важлива складова підприємницької діяльності

Олійник Т. І., Аніщенко Д. Д. Формування стратегії зниження витрат підприємств

Олійник Т. І., Бескосний М. В. Економічна безпека: внутрішній контроль для забезпечення стійкості підприємства

Олійник Т. І., Богдан А. Ю. Організаційно-економічний механізм управління діловою активністю підприємства

Олійник Т. І., Гайдай К. В. Стратегічне управління ризиками в контексті збалансованої системи показників

Олійник Т. І., Гебріна І. К. Особливості управління збутовою діяльністю Підприємства

Олійник Т. І., Іванова М. О. Особливості мотивації персоналу під час війни

Олійник Т. І., Маліновський С. Л. Значення та сутність антикризового управління підприємством

Олійник Т. І., Новоточинов І. І. Методологічні аспекти у плануванні діяльності підприємств торгівлі

Олійник Т. І., Патлаха В. В. Місце концепції корпоративної соціальної відповідальності в діяльності вітчизняних підприємств

Олійник Т. І., Шаповалова А. М. Мотивація персоналу під час повномасштабного вторгнення

Палаш Ю. О., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Шляхи підвищення та чинники зростання ефективності діяльності підприємства

Позігун Є. А., Назаренко П. М. Роль жінок у підприємництві

Продащук В. М. Розвиток підприємницьких здібностей в умовах малого та середнього бізнесу у сфері послуг

Семенча І. Є., Жураковська А. В. Загальні особливості ведення діяльності торговельних підприємств

Семенча І. Є., Погрібний Р. В. Сучасні фактори впливу на діяльність підприємств оптової торгівлі в Україні

Семенча І. Є., Сотула В. В. Теоретичні аспекти ефективного управління товарними запасами в роздрібному торгівельному підприємстві

Семенча І. Є. Аналіз стану та шляхи управління адаптацією до сучасних умов ведення бізнесу в торгівлі

Семенча І. Є., Харебіна А. І. Ресурси виробничого підприємства: структура та особливості формування

Сокол П. М., Коростильова К. Д. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні

Стасюк Ю. М., Бойко М. А. Акценти венчурного інвестування в системі пріоритетів діджиталізації

Стасюк Ю. М., Ілюшик С. О. Вплив цифровізації на стратегії управління персоналом в сучасних організаціях

Яровенко Т. С., Асташев Д. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємств України у кризових умовах

Яровенко Т. С., Мисків В. В. формування клієнтоорієнтованого підходу діяльності підприємства сфери послуг

Яровенко Т. С., Шама М. А. Розробка системи забезпечення підприємства трудовими ресурсами в умовах воєнного стану