Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 4. Стратегії розвитку бізнесу в умовах кризи: міжнародний та національний аспекти.

Секція 4. Стратегії розвитку бізнесу в умовах кризи: міжнародний та національний аспекти.

Bogodistov Y., Petrik D. When Circular Economy Reaches National Boundaries: a European Platform Solution for Cross-Country Resource Allocation

Grynko T., Telegin O. Fundamental Concepts for Selecting a Strategy to Foster Company Growth

Tetiana Oliinyk, Valery Chichotka Theoretical Foundations of the Formation of the Company's Development Strategy

Афанас’єв В. О. Співпраця BlackRock з Україною: виклики та перспективи

Белічко О. В. Проблеми відновлення економіки України після війни

Гончаренко О. Е. Геополітичний ризик як активний фактор інвестиційного процесу

Горелов Д. А., Іващук О. А. Стратегії розвитку ресторанного бізнесу в умовах кризи

Гринько Т. В., Кулиш Р. В. Ключові аспекти ефективного управління змінами та розвитком на підприємстві

Гринько Т. В., Межебовський Д. І. Формування стратегії розвитку підприємства в кризових умовах

Гринько Т. В., Соколова К. О. Стратегії управління змінами в умовах нестабільного ринкового середовища

Дзюба Є. О. Міжнародне економічне співробітництво в умовах геополітичних турбулентностей

Дивляш А. О., Кучеренко С. К. Стратегії розвитку бізнесу в умовах кризи: міжнародний та національний аспекти

Заруцька О. П. Банківське кредитування - запорука відновлення бізнесу в Україні

Казначей С. А. Трансформація стратегій компаній у відповідності до тенденцій та динаміки розвитку глобального ринку ракетоносіїв

Коротков Д. В. Проблеми відновлення економіки країни після війни

Костюк М. С. Стратегії розвитку бізнесу в умовах кризи: міжнародний та національний аспекти

Кулиш Р. В. Напрями державного регулювання торгівлі в Україні

Олійник Т. І., Дзерка Є. І. Міжнародна торгівля України в умовах воєнного стану: виклики та перспективи

Олійник Т. І., Бондар Д. Фактори впливу на стратегію зниження витрат підприємства

Олійник Т. І., Крупська К. А. Ефективність антикризових методів управління в умовах війни

Олійник Т. І., Перерва Б. К. Системна значущість стратегічних цільових орієнтирів в процесі трансформації підприємства

Олійник Т. І., Сапожніков Н. М. Адаптивні стратегії розвитку підприємств в умовах сучасної конкуренції

Олійник Т. І., Соколова К. О. Стратегії виходу на міжнародні ринки малих та середніх підприємств

Олійник Т. І., Сотула В. В. Світова торгівля України в міжнародному середовищі

Потик Г. І., Кучеренко С. К. Людський капітал в умовах війни: виклики та можливості для України

Семенча І. Є., Івакін С. Л. Особливості фінансового управління підприємством в умовах воєнної економіки

Семенча І. Є., Соколова К. О. Сучасні аспекти управління асортиментом товарів на підприємствах оптової торгівлі в глобальному вимірі

Стеблюк Н. Ф., Корнєєв М. В. Формування портфелю інноваційних проєктів: експертна та ймовірнісна оцінка

Тростянська К. М. Партнерство для майбутнього: роль бізнесу у повоєнному відновленні територіальних громад

Яровенко Т. С., Гірман Н. П. Поняття та особливості масштабування бізнесу в умовах сучасних викликів

Яровенко Т. С., Саєнко К. В. Типи та форми розширення бізнесу у сучасних умовах