Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 5. Сучасні проблеми теорії та практики функціонування підприємств.

Секція 5. Сучасні проблеми теорії та практики функціонування підприємств.

Аксьонов Л. В. Формування корпоративної культури підприємства в сучасних умовах

Андрійченко А. Ю. Трудовий потенціал підприємства: формування та ефективне використання в динамічному бізнес-середовищі

Багнюк С. В. Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві

Ганжа Д. О. Удосконалення організації товаропросування у комерційній діяльності

Гейко К. В. Стратегічна стійкість підприємства: сутність та складові

Григорчук А. О. Удосконалення механізму формування та використання прибутку на підприємстві в сучасних умовах господарювання

Гринько Т. В., Бірюкова П. В. Фактори економічної безпеки підприємства

Гринько Т. В., Волошина А. Р. Причини опору змінам на етапах розробки та впровадження стратегії

Єрмаков М. С. Механізм цифрової трансформації суб’єктів малого бізнесу

Ковальова Д. О. Характерні особливості торгівельних підприємств громадського харчування та питання їх управління

Кучеренко С. К. Економічна ефективність удосконалення організації управління підприємством

Мариненко Д. Л. Підвищення якості продукції підприємства як напрям забезпечення конкурентоспроможності суб'єкта підприємництва

Олійник Т. І. Інформаційні системи у стратегічному плануванні діяльності підприємства

Олійник Т. І., Грищенко О. Підвищення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання

Олійник Т. І., Довженко С. Економічне забезпечення підвищення прибутковості підприємства

Олійник Т. І., Дубініна Т. В. Формування та обґрунтування стратегічного розвитку підприємства

Олійник Т. І., Новак М. Управління кадровим потенціалом підприємства

Олійник Т. І., Таланова В. Діагностики кризових процесів на підприємстві

Охотник А. В. Актуальні проблеми теорії та практики функціонування підприємств

Перекопська Д. Т., Кучеренко С. К. Задачі фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

Перерва Б.К. Доходи та цінова політика підприємства

Решетняк Ю. О. Оцінка рентабельності діяльності підприємства та напрями її підвищення

Семенча І. Є., Аксьонов Л. В. Управління бізнес-процесами на підприємствах торгівлі

Семенча І. Є., Аніщенко Д. Д. Економічна сутність та класифікація витрат торговельного підприємства

Семенча І. Є., Балацька Д. В. Система методів оцінювання стійкості підприємств оптової торгівлі

Семенча І. Є., Зоріна К. С. Актуальні напрями підвищення ефективності діяльності промислового підприємства в Україні з врахуванням змін середовища

Семенча І. Є., Мироненко К. Є. Актуальність оцінювання рентабельності діяльності підприємства в кризових умовах господарювання

Семенча І. Є., Фартушний М. В. Особливості використання ресурсів виробничого підприємства в мінливих умовах

Кучеренко С. К., Славгородський В. О. Роль економічної діагностики у процесі стратегічного управління

Палаш Ю. О., Стасюк Ю. М. Сутність, призначення та ефективність застосування лізингу

Фесенко Б. О. Планування виробничої потужності підприємства

Фесенко М. Ю. Удосконалення діяльності підприємства на основі впровадження цифрових платформ

Філоненко М. С., Гринько Т. В. Інструменти стратегічного управління діяльністю підприємства

Фоменко О. О. Розвиток бізнес аналітики у стратегічному плануванні

Чуприна О. О. Цінова політика підприємства в кризових умовах господарювання

Шушара О. Д. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів та стимулювання праці на підприємстві в умовах кризи

Юлдашев Р. Є. Роль і місце планування в управлінні підприємством