Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 6. Україна в глобалізованому світі та її геоекономічні пріоритети.

Секція 6. Україна в глобалізованому світі та її геоекономічні пріоритети.

Головко Л. С. Стратегічні переваги діяльності компаній в контексті інновацій для сталого розвитку країн в умовах глобалізації

Батир О. О., Скрипник Н. Є. Глобальні трансформації середовища бізнес-діяльності ТНК

Білявська А. В. Соціальна інклюзія у реальному житті

Бутенко Є.І. фінансовий сектор України у сучасних геоекономічних реаліях

Демченко А. С. Проблеми, що викликає міжнародний туризм

Дон О. Д., Бицуля О. С. Зміни геоекономічних пріоритетів України

Дон О. Д., Васюченко А. Особлива роль України в розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобальної нестабільності

Дон О. Д., Гріщенко Д. В. Вплив блокування українського кордону Польщею на геоекономічну стратегію України

Дон О. Д., Дем’яненко С. В. Фактори, що впливають на рівень економічної свободи України та шляхи його підвищення

Дон О. Д., Ігнатов Д. Ч. Інвестиційна привабливість України в умовах військового стану

Дон О. Д., Кравченко К. В. Цифрова трансформація української економіки в контексті глобалізаційних процесів

Дон О. Д., Красноносова К. Д. Цифровізація економіки України в сучасних умовах

Дон О. Д., Мекеня А. С. Роль України у трансконтинентальних проєктах та ініціативах

Дон О. Д., Нагнибіда М. Чинники трансформації торговельної інтеграції України в ЄС

Дон О. Д., Парусников Д. Сучасні напрями розвитку готельно-ресторанного бізнесу

Дон О. Д., Яріз Н. А. Тенденції зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС

Дробчак М. О., Михайленко О. Г. Оцінка подібності галузевих структур ВВП України та країн Європи

Дробчак М. О., Тарлопов І. О. Аналіз бідності в Україні та виявлення шляхів боротьби з нею

Захарченко Б. І., Скрипник Н. Є. Сучасні тенденції, виклики та перспективи міграційних процесів в Україні в умовах російської військової агресії

Кваша Т. К., Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. Морське середовище: збереження та раціональне використання для сталого розвитку

Кобиляк Д. М., Краснікова Н. О. Потенційні можливості міжнародної торгівлі відходами у контексті переходу до циркулярної економіки

Коротя О. Ю. Вплив глобалізації на фінансову безпеку держави: виклики та перспективи

Михайленко О. Г. Вплив міжнародного франчайзингу на розвиток торговельних мереж України

Назралієв П. Г., Іванов К. П. Діджиталізація як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Наривська А. В., Скрипник Н. Є. Особливості сучасного етапу прояву факторів глобальної нестабільності на розвиток експортного потенціалу країн ЄС

Олійник Т. І., Іванова М. О. Властивості економічної інклюзії під час війни

Павлов Р. А., Павлова Т. С., Хмарський В. Ю. філософія блокчейну та трансформація бізнес-моделей у підприємництві

Пантюшкова Р. Є., Скрипник Н. Є. Цифровізація світової торгівлі: переваги та ризики

Пархуць Є. Д. Ключові тенденції та виклики розвитку цифрових технологій

Пащенко О. В., Артюхова А. О. Сучасні тенденції розвитку світового ринку електромобілів

Погребняк В. Г., Перкун І. В. Еколого-економічний механізм управління безпекою продовольчих товарів

Різак Д. В., Михайленко О. Г. Вплив геоекономіки та геополітики на сектор сільськогосподарської продукції

Скітченко Ю. О. Торговельні відносини України: аналіз зовнішньоекономічних взаємин з іншими країнами

Скрипник Н. Є. Глобальна економічна дестабілізація як тригер раціональної реконструкції грошово-кредитної політики

Скрипник Н. Є., Банних І. В. Циклічна кризовість та турбулентність глобального фінансово-економічного середовища

Скрипник Н. Є., Дмитренко М. Р. Фактори та передумови формування ринку електронної комерції у світі

Скрипник Н. Є., Ликов М. Д. Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній цифровій економіці

Скрипник Н. Є., Михайленко О. Д. Фактори розвитку електронної комерції в сучасному глобалізованому світі

Скрипник Н. Є., Щебетюк Б. С. Місце та роль боргової безпеки в системі економічної безпеки держави

Тройникова Н. Д., Головко Л. С. Стале міжнародне інвестування: тенденції та особливості

Ульянова Л. П., Чайка Ю. М. Особливості міграційних процесів українського населення на міжнародному та національному рівнях у період сучасної війни в Україні

Шило А. Е., Дзяд О. В. Особливості кадрового менеджменту глобальних компаній

Шубкін П. А. Транснаціоналізація як фактор модернізації зовнішньоекономічних відносин країни

Юхименко В. П., Скрипник Н. Є. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції