Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 7. Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки.

Секція 7. Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки.

Olha Mykhailenko, Vladyslav Kharenko Digital Transformation as a Factor of Competitiveness

Бондаренко Н. М., Буднік Д. К. Особливості розвитку цифрової економіки в Україні

Бондаренко Н. М., Скрипник А. О. Проблеми у дослідженні ролі цифрової економіки

Вакуленко В. О., Джусов О. А. Проблеми розвитку процесу діджиталізації державних послуг в Україні

Волкова В. В., Комисарик Є. О. Моделювання діяльності підприємства у конкурентному середовищі

Гвініашвілі Т. З., Філіппова В. Ю. Сучасні тренди цифрової трансформації економіки і суспільства

Гринько Т. В., Малькова О. С. Інструменти збутової діяльності підприємства в умовах цифровізації економіки

Іванов Р. В., Башара О. А. Переваги та проблеми розвитку цифрових технологій в бухгалтерському обліку

Іванов Р. В., Гайворонський І. І. Оптимізація логістичної системи підприємства в умовах цифровізації

Клименко А. О. Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки

Климчук Л. Д., Бондаренко Н. М., Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки

Кох Є. В., Катан В. О. Вплив політики цифровізації на побудову бізнес-моделей макроекономічного розвитку

Курікова А. Є.  Розвиток цифрових валют та їх вплив на традиційні фінансові системи

Лалаян А. Г., Кучеренко С. К. Штучний інтелект як складова економічного розвитку

Лісняк М. С. Оптимізація управління організаційно-економічним розвитком підприємства

Македон В. В., Ковнір О. О. Розвиток цифрового менеджменту сучасного підприємства

Марді Дік Даш Д. Х., Кучеренко С. К. Вплив цифровізації на стратегічне управління підприємствами

Огліх В. В., Лук’янченко Б. О. Формування бізнес-моделі для реалізації стратегії цифрової трансформації підприємства

Олійник Т. І., Аксьонов Л. В. Переваги та недоліки моделей В2В та В2С в організації бізнес-процесів на підприємствах Інтернет-торгівлі

Олійник Т. І., Сич А. І. Трансформація виробництва: «розумні фабрики» як тенденція сучасності

Олійник Т. І., Славгородський В. О. Вплив цифрової трансформації на підприємництво

Олійник Т. І., Юлдашев Р. Є. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах цифровізації

Очеретяний Б. Р., Гордійчук С. М. Сучасні проблеми та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні

Петриняк У. Я., Гринько Т. В. Креативні цифрові технології - основа конкурентоспроможної економіки України

Петриняк У. Я. Креативна економіка як частина цифрових компетенцій бізнес-структур.

Погребняк А. В. Оптимізація діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу за рахунок її цифровізації

Пурсакова І. Д. Ринок праці IT-галузі в умовах повномасштабного вторгнення

Різак Д. В. Застосування поведінкової економіки для оптимізації рішень домогосподарств

Романова О. В., Решетнікова К. С. Діджиталізація економіки сфери послуг в умовах воєнного стану

Ткаченко О. О., Катан В. О. Оптимізація діяльності підприємства роздрібної торгівлі в контексті цифрової економіки

Токарєв А. А. Розвиток та значення криптовалюти у світовій економіці

Ханін І. Г., Поляков М. В., Білозубенко В. С. Основні питання щодо розробки теоретико-методологічних засад дослідження цифрової економіки

Харакоз Л. В. Аналіз сучасних проблем цифрової економіки

Харенко В. Ю., Скрипник Н. Є. Можливості використання штучного інтелекту в системі прийняття економічних рішень

Хмелик В. I. Розвиток медичної галузі України в кризових умовах

Юхименко В. П., Михайленко О. Г. Переформатування міжнародного ринку праці через автоматизацію та цифрову трансформацію