Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 8. Діджитал-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

Секція 8. Діджитал-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

Бєлозерцев В. С., Буднік Д. К. Трансформація парадигми бухгалтерського обліку у відповідь на виклики цифрової ери

Бєлозерцев В. С., Курбанова А. О. Перспективи впровадження діджитал-інновацій в аналізі в аграрному секторі: від фермерських господарств до сталого розвитку

Бойко Б., Романова О. В. Глобалізація та її вплив на бухгалтерський облік: стратегії управління фінансами в умовах міжнародної діяльності підприємств

Бондаренко Н. М., Дрік І. А. Електронна звітність та податкові інновації

Бондаренко Н. М., Ільчак Д. І. Використання хмарних технологій в обліку та аналізі фінансової звітності: переваги, можливості та ризики

Бондаренко Н. М., Кравченко В. П. Застосування програмних продуктів в аудиті

Бондаренко Н. М., Курбанова А. О. Модернізація бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки

Бондаренко Н. М., Овсяннікова Д. О. Застосування машинного навчання для автоматизації аналізу статистичних даних: нові методи, виклики та перспективи в контексті діджитал-інновацій

Бондаренко Н. М., Оніані Г. Цифрові трансформації в бухгалтерії: роль штучного інтелекту

Бондаренко Н. М., Петрусенко М. Д. Інноваційні підходи до виявлення та запобігання фінансовим шахрайствам через аналітику даних

Іванов Р. В., Башара О. А. Роль блокчейн технологій у сфері оподаткування

Іванов Р. В., Гуртовий Ю. В. Фактори впливу на офіційний курс гривні як індикатор валютної безпеки України

Іванов Р. В., Рудик А. О. Розвиток обліку в умовах цифрової економіки і діджитал-інновацій

Кичан О. О., Романова О. В. Інноваційні підходи до бухгалтерського обліку: аналіз, впровадження та перспективи розвитку

Куцевол Д. О. Діджитал-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні

Літвінова П. С. Методи оцінки вибуття запасів та їх вплив на фінансовий результат торгівельного підприємства

Манейло С. В. Формування собівартості виробництва продукції підприємства та шляхи її зниження

Мартем’янова С. Д., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Діджитал-інновації в обліку та аудиті

Небаба Н. О., Гуртовий Ю. В. Вплив сільського господарства на формування курсу гривні як індикатора валютної безпеки

Олійник Т. І., Кайда І. Використання Big Data в економічних дослідженнях підприємництва: методологічні аспекти

Пурсакова І. Д. Бухгалтерський облік в умовах діджиталізації

Романова О. В. Практичний підхід до цифрових рішень в обліку, аналізі та оподаткуванні

Тростянська К. М., Кравченко В. П. Впровадження програмного реєстратора розрахункових операцій на підприємствах Україні: переваги, виклики та перспективи

Харакоз Л. В., Скрипник А. О. Сучасні програми автоматизації обліку на підприємствах

Харакоз Л. В., Федорчук Д. С. Вплив цифрової трансформації на бухгалтерську звітність підприємства