Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 9. Інтеграція держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства.

Секція 9. Інтеграція держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства.

Байлова О. О., Соколова К.О. Роль технологій у забезпеченні безпеки бізнесу

Гвініашвілі Т. З., Скітченко Ю. О. Вплив цифровізації на розвиток бізнесу в Україні

Голікова А. О. Підтримка підприємств малого бізнесу в країнах Євросоюзу

Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Вплив діджиталізації на розвиток бізнесу

Гордійчук С. М., Михайленко О. А. Український бізнес: виклики та адаптація до роботи в умовах воєнного стану

Гринько Т. В. , Жогло Є. О. Механізм стратегічного розвитку вітчизняних підприємств

Гринько Т. В., Парій Н. М. Розвиток підприємницької діяльності в умовах цифрової трансформації

Гринько Т. В., Соколова К. О. Роль інновацій та новітніх технологій у розвитку економічної інклюзії

Дячков Д. В. Вплив штучного інтелекту на ринок праці: перспективи та виклики

Михайленко О. А. Державна допомога підприємствам під час воєнного стану

Олійник Т. І., Біліченко Ю. Є. Основні напрями сучасних економічних досліджень

Олійник Т. І., Жогло Є. О. Актуальні аспекти сучасного розвитку екологічного бізнесу в Україні

Олійник Т. І., Жураковська А. В. Розвиток малого бізнесу в Україні

Олійник Т. І., Костина К. А. Вплив цифрових технологій на розвиток конкурентоспроможності малих та середніх підприємств

Олійник Т. І., Лісняк Г. О. Методи державного регулювання товарного обороту в України

Олійник Т.І., Сотула В.В. Ефективність підприємницьких програм у просуванні економічної інклюзії в Україні

Олійник Т. І., Шрам В. І. Економіка як рушійна сила суспільного розвитку

Потапюк І. П. Теоретичні аспекти дефініції поняття «безпека»

Сазонова Т. О., Якубовський І. В. Особливості адаптації персоналу підприємств в сучасних умовах

Семенча І. Є., Максимович А. О. Система послуг у роздрібній торгівлі як спосіб стимулювання продажів товарів

Совгир К. С., Яковенко В. С. Грант, як інструмент підтримки бізнесу у сучасних умовах

Сокол П. М., Паливода А. В. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні

Сосюра А. Г. Вплив тіньової економіки на підприємницьку діяльність