Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 10. Тенденції розвитку маркетингу в цифровому середовищі.

Секція 10. Тенденції розвитку маркетингу в цифровому середовищі.

Агаркова К. С. Сучасні тенденції в розвитку соціальних медіа та їх застосування в просуванні брендів

Аксьонов Л. В. SMM-просування українських товарів на міжнародному ринку

Бойко Б. О., Катан В. О. Роль штучного інтелекту в створенні індивідуалізованого маркетингового контенту

Бондаренко Н. М., Хламов Б. О. Тенденції розвитку маркетингу в цифровому середовищі

Бурба А. А. Конкурентоспроможність закладів громадського харчування: фактори впливу та перспективи в реаліях України

Горбач Н. В. Тенденції розвитку маркетингу в цифровому середовищі

Горулько А. В., Кучер М. М. Використання low-fi маркетингу в просуванні товару

Гринько Т. В., Тімар В. С. Просування товарів в мережі інтернет з використанням технологій штучного інтелекту

Жиленко Б. Є. Соціально-етичний маркетинг як інструмент просування компанії на ринку

Зінченко О. А. Концептуальні основи формування зеленого бренду компанії

Колобердянко О. В., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Інновації у сучасному маркетингу

Кравчук В. С. Використання штучного інтелекту в маркетингу

Міан Самір – Джавед Шакіль Тенденції розвитку маркетингу в цифровому середовищі

Нямещук Г. В., Кобченко А. А. Актуалізація ролі соціальних медіа в маркетингових стратегіях проактивних закладів вищої освіти

Олійник Т. І., Колобердянко О. В. Новаторські рішення в сучасних маркетингових стратегіях

Семенча І. Є., Пришедько К. В. Особливості управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства

Смирнова Т. А. Використання штучного інтелекту в маркетинговій діяльності

Сокол П. М., Коновалова А. В. Використання штучного інтелекту в маркетинговій діяльності

Срібна А. Р. Цифровий імідж території: компоненти та засоби просування

Толоконнікова В. А. Брендинг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Трофименко Ю. В. Розробка маркетингової стратегії підприємства на ринку медичних послуг

Чередніченко Д. В., Кучеренко С. К. Оцінка фінансового стану підприємства в маркетинговій боротьбі

Чуприна О. О. Сучасні тенденції розвитку маркетингової діяльності підприємств в умовах цифровізації

Шатова Ю. В., Смирнова Т. А. Роль еко-маркетингу в цифровій епосі

Cunha M. N., Pinto S. C., Costa F., Reis D. Revitalizing the Point of Sale Challenges and Opportunities in At-retail Marketing

Radostin VAZOV Prospects for the Use of Artificial Intelligence in Enterprises