Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 13. Драйвери конкурентоспроможності HoReCa індустрії.

Секція 13. Драйвери конкурентоспроможності HoReCa індустрії.

Аміт Кумар ГОЕЛ, Сливенко В. А. Основні напрями інноваційної конкуренції на підприємствах HoReCa–індустрії

Ведута В. І. Сталий розвиток в індустрії гостинності за умови військового стану в Україні; вплив подій на підходи в управлінні персоналом

Гук О. О. Інновації як фактор конкурентоспроможності ресторанного бізнесу

Дуднік А. С. Удосконалення діяльності закладу ресторанного бізнесу під впливом глобальних тенденцій

Жиленко К. М., Вещев Д. М. Маркетинг в ресторанному бізнесі в контексті використання цифрових медіа

Жиленко К. М., Євтушенко Д. E-commerce в сфері гостинності

Жиленко К. Н., Васильев Д. Тренди та перспективи розвитку сфери гостинності

Орел Н. Б. Розвиток інноваційних технологій ресторанного бізнесу в Україні

Редько В. Є., Єгорова А. П. Особливості формування асортиментної політики закладу ресторанного бізнесу

Редько В. Є., Копаниця Д. В. Міжнародний досвід стимулювання праці персоналу в готельному бізнесі

Самойленко А. О., Біла А. О. Сучасні напрями розвитку готельно-ресторанного бізнесу

Самойленко А. О., Карпачева М. М. Удосконалення антикризового менеджменту підприємств готельного бізнесу

Самойленко А. О., Корнійчук О. В. Роль організації елементів діджиталізації в закладах гостинності

Самойленко А. О., Пінчук С. Інноваційні складові розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Самойленко А. О., Ракша А. Р. Особливості ведення маркетингової політики на прикладі готельної мережі Hilton

Самойленко А. О., Решетнікова К. С. Тенденції та перспективи розвитку ресторанного бізнесу на засадах маркетингу

Самойленко А. О., Рябцева Д. О. Тренди індустрії гостинності

Самойленко А. О., Семенова Р. Професійний розвиток персоналу на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу

Самойленко А. О., Фенько І. В. Шляхи удосконалення системи мотивації персоналу у готельному бізнесі

Сливенко В. А. Інноваційні методи мотивації персоналу ресторанних підприємств

Совгир К. С., Гвініашвілі Т.З. Підвищення конкурентоспроможності ресторанної індустрії в мiнливих умовах

Ставицька А. В. Особливості організації гостинності в умовах кризових явищ

Шебанова М. О. Сучасні проблеми та стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу України в умовах війни

Шонія Ш. Г., Ставицька А. В. Удосконалення організації ресторанного бізнесу на засадах управлінського маркетингу

Юдіна О. І., Кучер М. М., Сабіров О. В. Ресторанний бізнес в Україні: стратегія та фактори розвитку

Mohammad JAMMAL, Kateryna ZHYLENKO, Marya Bilovol The Influence of the Hospitality Industry on the Development of the International Economy