Електронний варіант матеріалів конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (2 травня 2024 року)

Шановні автори!

Електронну версію програми та збірника конференції викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Програма конференції доступна для завантаження.

Вихідні дані видання:


Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space (in English) : Conference materials of the IІI All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students. Dnipro. May 2, 2024. Dnipro : Publisher Bila K. O., 2024. 355 p.

ISBN 978-617-645-518-9


The collection of conference materials includes academic works of the III All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students “Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space (in English)” on natural, humanitarian, socio-economic, engineering and technical studies and the latest information technologies.
For students, post-graduates, teachers of higher educational establishments and scholars.

Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою) : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців та студентів. – Дніпро, 2 травня 2024 р. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2024. – 355 с.

ISBN 978-617-645-518-9

У збірнику надруковано наукові праці ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців та студентів «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою» з природничих, гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних студій та новітніх інформаційних технологій.
Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти та науковців.