Материалы МНПК "Анализ современных экономических процессов и информационные технологии - 2011".

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные сборника приведены на языке оригинала.


Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології : матеріали Між­нар. наук.-практ. конф., 24-25 листоп. 2011 р. : У 6 т. – Д. : Біла К.О., 2011. 
 
ISBN 978-966-2447-81-1

Т. 1 : Аналіз мікро- і макроекономічних процесів. – 2011. – 108 с.

ISBN 978-966-2447-96-5
 
У збірнику надруковано матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології», яка відбувалась 24-25 листопада 2011р. на економічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Даний том містить роботи з секції «Аналіз мікро- і макроекономічних процесів».
 

 
 
ISBN 978-966-2447-97-2
 
У збірнику надруковано матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології», яка відбувалась 24-25 листопада 2011р. на економічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Даний том містить роботи з секції «Аналіз мікро- і макроекономічних процесів».
 

 
 
ISBN 978-966-2447-98-9
 
У збірнику надруковано матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології», яка відбувалась 24-25 листопада 2011р. на економічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Даний том містить роботи з секції «Інформаційні системи і технології в економіці».
 

 
 
ISBN 978-966-2447-99-6
 
У збірнику надруковано матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології», яка відбувалась 24-25 листопада 2011р. на економічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Даний том містить роботи з секції «Математичні методи та моделі в менеджменті та маркетингу».
 

 
 
ISBN 978-617-645-002-3  
 
У збірнику надруковано матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології», яка відбувалась 24-25 листопада 2011р. на економічному факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Даний том містить роботи з секцій «Аналіз процесів на фінансовому ринку» та «Сучасні підходи до підготовки фахівців з економіки».
 

  
 
ISBN 978-978-617-645-003-0
 
У збірнику надруковано матеріали Міжнародної науково-практичної конферен­ції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології», яка відбувалась 24-25 листопада 2011р. на економічному факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Даний том містить роботи з секції «Державне регулювання економічних процесів»
 

02.12.2011: Авторские экземпляры отправлены на указанные контактные адреса. Уведомления с номерами заказных писем направляются на электронные ящики авторов по мере получения этой информации от работников Укрпочты.