Анонс МНПК «ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ – 2013: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, Україна)
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк, Україна)
Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя, Україна)
Інститут проблем управління Російської академії наук (м. Москва, РФ)
Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень (м. Дніпропетровськ, Україна)
Університет професора доктора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія)
Познанський економічний університет (м. Познань, Польща)

logo

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ – 2013: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
24-25 квітня 2014 року
м. Дніпропетровськ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», яка відбудеться 24–25 квітня 2014 р. в Палаці культури студентів ім. Ю. Гагаріна Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дні­про­петровськ, парк ім. Т. Г. Шевченка).

Конференція розпочне свою роботу 24 квітня 2014 року о 10.00, реєстрація учасників розпочнеться о 09.00 у центральному холі Палацу студентів.

Мета конференції – теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів в умовах активізації інтеграційних процесів.

До участі в конференції запрошуються аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України та інших країн, а також інші зацікавлені особи.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Поляков М. В. – д. ф.-м. н., професор, ректор Дніпро­петровського національного університету імені Олеся Гончара, співголова оргкомітету;
Амоша О. І. – д. е. н., професор, академік НАН України, Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України;
Смирнов С. О.− д. ф/-м. н., професор, декан економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара
Гринько Т. В. – д. е. н., доцент, зав. кафедри економіки та управління підприємством ДНУ імені Олеся Гончара, співголова оргкомітету;
Нижегородцев Р. М. – д. е. н., завідувач лабораторії Інституту проблем управління Російської академії наук, професор Фінансового університету при Уряді Російської Федерації;
Ложачевська О. М.  – д. е. н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.
Коваленко О. В. – д. е. н., доцент, зав. кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії;
Транєв Стоян – д. е. н., доцент кафедри економіки і управління університету професора доктора Асена Златарова;
Яцек Лучак – д. е. н., професор кафедри стандартизації Познанського економічного університету.
 
Інформаційно-видавничий відділ конференції:  Біла К. О., Капуш О. Є., Єпішко М. Г.
 
Контакти:
телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00
+38 (067) 972-90-71 Єпішко Марина Григорівна
е-mail: 9729071@gmail.com

 

Інформаційна підтримка:
 • науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка» (сайт видання http://www.vestnikdnu.com.ua);
 • збірник наукових праць «Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи» (сайт видання http://economics-issues.com.ua);
 • веб-ресурс науково-практичних конференцій «Constanta» (сайт ресурсу http://confcontact.com).

 

Секції конференції:
 1. Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в XXI сторіччі.
 2. Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах.
 3. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації.
 4. Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств.
 5. Облік та аналіз в системі управління діяльністю підприємств.
 6. Маркетингові технології в системі забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.
 7. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання.
 8. Фінансовий механізм підприємства в умовах інтеграції.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції буде видано:

 • збірник тез доповідей;
 • колективна монографія за тематикою конференції;
 • статті у фаховому журналі.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Для участі в конференції потрібно не пізніше 14 квітня 2014 р. відправити вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com заявку на участь (завантажити форму); тези доповіді; копію квитанції про сплату публікації тез та оргвнеску; рецензію-рекомендацію керівника (для студентів).

У темі листа необхідно вказати номер обраної секції і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 2, Іванов К. П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (2_Іванов_тези, заявка_Іванов).

Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте лист, або зверніться  за вказаним телефоном для довідок.

До роботи студента необхідно обов’язково додати відскановану копію рецензії наукового керівника (завірену печаткою), вказати контактні телефон та e-mail керівника.


Приклад оформлення:

Іванов Іван Іванович
к.е.н., доцент,
доцент кафедри економіки та управління підприємством
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара
(м.Дніпропетровськ)
 
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
{{ Тези доповіді}}
Список використаних джерел:
 1. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия / Е. В. Лапин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.


Тези будуть опубліковані окремою збіркою (з при­своєнням ISBN, УДК та ББК).

Вимоги до тез доповіді: формат А4; редактор – MS Word; шрифт – Times New Roman 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм.

Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman 12; міжрядковий інтервал – 1; використання чорно-білої гами; використання фону не допускається.

Формули: оформлювати за допомогою редактора Microsoft Equation; нумерувати у круглих дужках.

Список літератури: шрифт Times New Roman 12; міжрядковий інтервал – 1; оформлюється відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення на www.confcontact.com); посилання в тексті на літературу в квадратних дужках.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та подані у зазначений термін.


Шановні автори! Звертаємо Вашу увагу, що Ви отри­маєте можливість публікації Ваших матеріалів не тільки у збірнику тез за матеріалами конференції, а і у фаховому економічному виданні та у колективній монографії.

Вимоги щодо оформлення та  публікації статті дивіться за адресою http://vestnikdnu.com.ua/requirements.php

Вимоги щодо оформлення та подання матеріалів  до колективної монографії по результатам конференції дивіться на сторінці. Термін подання матеріалів до монографії – до 01.02.2014 р.


До початку роботи конференції будуть опублі­ковані тези доповідей та колективна монографія. За умови очної участі у конференції друковані матеріали учас­ники отримають на конференції. Дистанційним учасникам авторський екземп­ляр буде надісланий поштою до 30 квітня 2014 р.

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Організаційний внесок є обов’язковим та становить: за умови дистанційної участі у роботі конференції − 30 грн, та безпосередньої участі – 100 грн. Витрати на  проїзд, проживання і  харчування покриваються за рахунок учасників.
Вартість публікації тез становить 80 грн за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 25 грн). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського екземпляра тез по території України замовленим листом.
На одну роботу (незалежно від кількості авторів) розсилається один авторський екземпляр збірника тез. Додаткові екземпляри необхідно замовляти заздалегідь, за кожний додатковий екземпляр − 25 грн.
 
Вартість друку статті у фаховому виданні, а також наукової праці у колективній монографії сплачується окремо.
 
Здійснювати оплату необхідно за реквізитами: р/р 26009060004523 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпропет­ровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ______ (вказати прізвище першого автора докладу). Поштовим переказом оплату не здійснювати!

 

Сподіваємося на співпрацю!

З повагою, Оргкомітет