Электронный вариант материалов конференции «Проблемы формирования новой экономики XXI века» (25–26 декабря 2014 года)

Уважаемые авторы!

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 груд. 2014 р. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – 61 с.

ISBN 978-617-645-184-6

У збірнику надруковано наукові праці VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття».

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.