Анонс МНПК «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, Україна)

Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя, Україна)

Інститут економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

Університет професора доктора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія)

Університет управління охороною праці в місті Катовіце (м. Катовіце, Польща)

Університет прикладних наук (м. Миттвайда, Німеччина)

Університет Шербрук (м. Шербрук, Канада) 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2016: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
14-15 квітня 2016 року
м. Дніпропетровськ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній Інтернет–конференції «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», яка відбудеться 14–15 квітня 2016 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних кон­ференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в най­більші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований автор­ський примірник матеріалів конференції буде надіслано замов­леними листами на вказані контактні адреси до 15.05.2016 (термін виходу збірника змінено). 

Мета конференції – теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів в умовах активізації інтеграційних процесів.

До участі в конференції запрошуються аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України, інших країн та інші зацікавлені особи.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Поляков М. В. – д. ф.-м. н., професор, ректор Дніпро­петровського національного університету імені Олеся Гончара, голова оргкомітету;

Смирнов С. О. – д. ф.-м. н., професор, декан еконо­мічного факультету Дніпропетровського національного уні­верситету імені Олеся Гончара;

Гринько Т. В. – д. е. н., професор, зав. кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського націо­нального університету імені Олеся Гончара;

Коваленко О. В. – д. е. н., професор, зав. кафедри еко­но­мі­ки підприємств Запорізької державної інженерної академії;

Артур Шверчак – д. е. н., професор з менеджменту Університету управління охороною праці в місті Катовіце;

Серджо Велеско – д. е. н., професор міжнародного менеджменту факультету економіки університету прикладних наук у м. Миттвайда, Німеччина;

Майкл Лафлеур – д. е. н., проректор з досліджень, директор інституту IRECUS, Університет Шербрук, Канада;

Абесадзе Р. Б. – д. е. н., професор, директор Інституту економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі;

Дімітров І. – доктор, професор Університету професора доктора Асена Златарова;

Скрипник Н. Є. – к. е. н., доцент, доцент кафедри еко­номіки та управління підприємством Дніпро­петровського національного університету імені Олеся Гончара.

 
Інформаційно-видавничий відділ конференції:  Біла К. О., Джікія Н. В.
 
Контакти:
телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00
+38 (067) 972-90-71 Джікія Наталія Валеріївна
е-mail: 9729071@gmail.com

 

Інформаційна підтримка:
 • науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка» (сайт видання http://www.vestnikdnu.com.ua);
 • збірник наукових праць «Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи» (сайт видання http://economics-issues.com.ua);
 • веб-ресурс науково-практичних конференцій «Constanta» (сайт ресурсу http://confcontact.com).

 

Секції конференції:
 1. Економіка підприємства: стратегічні пріоритети роз­витку в XXI сторіччі.
 2. Проблеми та перспективи розвитку системи управ­ління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах.
 3. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації.
 4. Менеджмент якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 5. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємств.
 6. Маркетингові технології в системі забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.
 7. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання.
 8. Фінансовий механізм підприємства в умовах інтеграції.
 9. Ризик менеджмент та антикризова діяльність підприємства.
 10. Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарю­вання: питання теорії і практики.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції буде видано:

 • збірник тез доповідей;
 • статті у фаховому виданні;
 • колективна монографія.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Для участі в конференції потрібно не пізніше 15 квітня 2016 р. (термін прийому робіт подовжено) відправити вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com заявку на участь (завантажити форму); тези доповіді; копію квитанції про сплату публікації тез та оргвнеску; рецензію-рекомендацію керівника (для студентів).

У темі листа необхідно вказати номер обраної секції і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 2, Іванов К. П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (2_Іванов_тези, заявка_Іванов).

Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте лист, або зверніться  за вказаним телефоном для довідок.

До роботи студента необхідно обов’язково додати відскановану копію рецензії наукового керівника (завірену печаткою), вказати контактні телефон та e-mail керівника.

 

Приклад оформлення:


К. е. н. Іванов І. І.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 
{{ Тези доповіді}}
 
Список використаних джерел:
 1. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.


 

Тези будуть опубліковані окремою збіркою (з при­своєнням ISBNУДК та ББК).

Вимоги до тез доповіді: формат А4; редактор – MS Word; шрифт – Times New Roman 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм.

Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman 12; міжрядковий інтервал – 1; використання чорно-білої гами; використання фону не допускається.

Формули: оформлювати за допомогою редактора Microsoft Equation; нумерувати у круглих дужках.

Список літератури: шрифт Times New Roman 12; міжрядковий інтервал – 1; оформлюється відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення див. тут); посилання в тексті на літературу в квадратних дужках.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та подані у зазначений термін.

 


Шановні автори! Звертаємо Вашу увагу, що Ви отри­маєте можливість публікації Ваших матеріалів не тільки у збірнику тез за матеріалами конференції, а і у фаховому економічному виданні та у колективній монографії.

Вимоги щодо оформлення та  публікації статті дивіться за адресою http://vestnikdnu.com.ua/requirements.php

Вимоги щодо оформлення та подання матеріалів  до колективної монографії по результатам конференції дивіться на сторінці

Термін подання матеріалів до монографії – до 01.03.2016.


 

Оплата участі у конференції

Видання матеріалів конференції здійснюється за рахунок учасників.

1. Вартість участі у конференції, публікації і пересилки друкованої збірки тез становить:

– для учасників з України120 грн за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 30 грн). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника по території України замовленим листом;

– для учасників з інших країн – 20 USD за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 5 USD). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника на вказану адресу замовленим листом.

2. Вартість додаткового примірника збірника становить 30 грн.

3. Публікація татті у фаховому виданні або матеріалу у колективній монографії сплачуються окремо.

 

Здійснювати оплату необхідно за реквізитами: р/р 26009060004523 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпропет­ровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач ПП Біла К. О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ______ (вказати прізвище першого автора докладу). Поштовим переказом оплату не здійснювати!

 

Сподіваємося на співпрацю!

З повагою, Оргкомітет