Электронные варианты сборников конференции «Экономика и менеджмент 2016: перспективы интеграции и инновационного развития» (14–15 апреля 2016 года)

Уважаемые авторы!

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 квіт. 2016 р. : у 9 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016.

ISBN 978-617-645-226-3

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 14–15 квітня 2016 року в  Дніпро­пет­ровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб’єктів в XXI сторіччі. – 2016. – 104 с.

ISBN 978-617-645-227-0


Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXI сторіччі. – 2016. – 120 с.

ISBN 978-617-645-228-7


Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – 2016. – 112 с.

ISBN 978-617-645-229-4


Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – 2016. – 116 с.

ISBN 978-617-645-230-0


Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – 2016. – 128 с.

ISBN 978-617-645-231-7


Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2016. – 124 с.

ISBN 978-617-645-232-4


Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб’єктів: проблеми та перспективи. – 2016. – 76 с.

ISBN 978-617-645-233-1


Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – 2016. – 92 с.

ISBN 978-617-645-234-8


Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання. – 2016. – 114 с.

ISBN 978-617-645-235-5