Электронные варианты сборников конференции «Экономика и менеджмент 2017: перспективы интеграции и инновационного развития» (23–24 марта 2017 г.)

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


Для быстрого поиска нужной работы воспользуйтесь списком всех участников конференции.МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 берез. 2017 р. : в 11 т. – Дніпро : Біла К. О., 2017. 
ISBN 978-617-645-260-7

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 23–24 березня 2017 року в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. 
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі. – 2017. – 116 с.
ISBN 978-617-645-261-4

Т. 2 : Економіка підприємства: проблеми та напрями економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі. – 2017. – 90 с.
ISBN 978-617-645-262-1

Т. 3 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації. – 2017. – 100 с.
ISBN 978-617-645-263-8

Т. 4 : Менеджмент якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства. – 2017. – 76 с.
ISBN 978-617-645-264-5

Т. 5 : Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності. – 2017. – 104 с.
ISBN 978-617-645-265-2

Т. 6 : Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності. – 2017. – 118 с.
ISBN 978-617-645-266-9

Т. 7 : Концептуальні засади формування системи маркетингу, антикризового управління та економічної діагностики на підприємстві в рамках забезпечення інно¬ваційного розвитку. – 2017. – 108 с.
ISBN 978-617-645-267-6

Т. 8 : Соціальні аспекти управління підприємством: теорія і практика. – 2017. – 112 с.
ISBN 978-617-645-268-3

Т. 9 : Фінансовий механізм підприємства та забезпечення фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання у глобальному економічному просторі. – 2017. –  91 с.
ISBN 978-617-645-269-0

Т. 10 : Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання. – 2017. – 124 с.
ISBN 978-617-645-271-3

Т. 11 : Інноваційні методи і технології фінансової діяльності держави. Механізм функціонування фінансового ринку та його трансформації в сучасних умовах. – 2017. – 80 с.
ISBN 978-617-645-272-0