Материалы XV Международной научно-практической конференции “ФИНАНСЫ УКРАИНЫ”

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader, скачать которую можно бесплатно с сайта разработчика.

Програма XV Міжнародної науково-практичної конференції “ФІНАНСИ УКРАЇНИ” (8-9 квітня 2011 року).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Том 1. Використання інформаційних технологій для управління підприємствами та методи наукового дослідження соціально-економічних систем.

Том 1. Грошово-кредитна система України та інших держав: ризики та загрози на сучасному етапі.

Том 2:
- Банківсько-фінансова сфера України та інших держав: реор¬ганізація відносин з ЄБРР та МВФ.
- Сучасні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації.

Том 3. Інноваційно-інвестиційний потенціал України та інших держав в умовах міжнародної ін¬теграції.

Том 4. Фінансові механізми розвитку системи со¬ціального партнерства корпорацій, держави та профспілок.