Електронний варіант матеріалів конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (2 травня 2024 року)

Шановні автори!

Електронну версію програми та збірника конференції викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Програма конференції доступна для завантаження.

Вихідні дані видання:


Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space (in English) : Conference materials of the IІI All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students. Dnipro. May 2, 2024. Dnipro : Publisher Bila K. O., 2024. 355 p.

ISBN 978-617-645-518-9

Поточна конференція «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (2 травня 2024 року)

Дати заходів конференції:

23-30.04.24: видання та розміщення електронних версій програми та збірника конференції на сайті.

01-10.06.24: розміщення тез на сайті (секції №№ 1 та 2).

11-12.06.24: розміщення тез на сайті (секції №№ 3 та 4).

01-11.06.24: видання та розсилка електронних іменних сертифікатів учасників конференції (сертифікат надсилається на поштову скриньку автора/співавтора, з якої було подано тези для участі у науковому заході).

10-12.06.24: поштова відправка друкованих збірників авторам із інших міст (спосіб та оплата доставки узгоджується індивідуально з кожним отримувачем).

 


У 2024 році на конференції працюють наступні секції:

1. Сучасні дослідження в сфері природничих наук.

2. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук.

3. Сучасні дослідження в сфері соціально-економічних наук та інформаційних технологій.

4. Актуальні проблеми інженерно-технічних наук та новітніх інформаційних технологій.

 

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі наукові праці публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.

З повагою,
відповідальний редактор Катерина Біла

Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2024: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (4–5 квітня 2024 року)

Дати заходів конференції:

01-03.04.24: формування програми конференції. Програма конференції доступна для завантаження (pdf-документ із гіперпосиланнями на відеочати пленарного та секційних засідань).

08-12.04.24: розміщення тез на сайті (секції №№1, 2, 3, 4, 5, 6).

15-19.04.24: розміщення тез на сайті (секції №№7,  8,  9,  10,  11,  12,  13).

22.04.24: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

26.04.24 (орієнтовно, за умови роботи у звичайному режимі): початок видачі друкованих збірників (які були замовлені заздалегідь) авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

29-30.04.24: поштова відправка друкованих збірників авторам із інших міст (спосіб та оплата доставки узгоджується індивідуально з кожним отримувачем).

 


У 2024 році на конференції працюють наступні секції:

1. Підприємництво: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

2. Управління конкурентоспроможністю економічних суб’єктів: методи, інструменти, механізми.

3. Інноваційний розвиток підприємств в динамічному підприємницькому середовищі.

4. Стратегії розвитку бізнесу в умовах кризи: міжнародний та національний аспекти.

5. Сучасні проблеми теорії та практики функціонування підприємств.

6. Україна в глобалізованому світі та її геоекономічні пріоритети.

7. Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки.

8. Діджитал-інновації в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

9. Інтеграція держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства.

10. Тенденції розвитку маркетингу в цифровому середовищі.

11. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку.

12. Мейнстрим розвитку міжнародного туризму.

13. Драйвери конкурентоспроможності HoReCa індустрії.

 

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі наукові праці публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.

З повагою,
відповідальний редактор Катерина Біла

Електронний варіант матеріалів конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (11 травня 2023 року)

Шановні автори!

Електронну версію програми та збірника конференції викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Програма конференції доступна для завантаження.

Вихідні дані видання:


Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space (in English) : Conference materials of the II All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students. Dnipro. May 11, 2023. Dnipro : Publisher Bila K. O., 2023. 320 p.

ISBN 978-617-645-506-6

Поточна конференція «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (11 травня 2023 року)

Дати заходів конференції:

01-10.05.23: видання та розміщення електронних версій програми та збірника конференції на сайті.

28-29.05.23: розміщення тез на сайті (секції  №№ 1 та 2).

29-31.05.23: розміщення тез на сайті (секції  №№ 3 та 4).

28-31.05.23: видання та розсилка електронних іменних сертифікатів учасників конференції (сертифікат надсилається на поштову скриньку автора/співавтора, з якої було подано тези для участі у науковому заході).

25-31.05.23: поштова відправка друкованих збірників авторам із інших міст (спосіб та оплата доставки узгоджується індивідуально з кожним отримувачем).

 


У 2023 році на конференції працюють наступні секції:

1. Сучасні дослідження в сфері природничих наук.

2. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук.

3. Сучасні дослідження в сфері соціально-економічних наук та інформаційних технологій.

4. Актуальні проблеми інженерно-технічних наук та новітніх інформаційних технологій.

 

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі наукові праці публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.

З повагою,
відповідальний редактор Катерина Біла 

RSS-материал