н/д

Колективна монографія «Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (квітень 2020 р.)

Контрольні дати:

16.03.2020-22.04.2020: видання електронного варіанту монографії.

28.04.2020-02.05.2020: розміщення статей та електронного варіанту монографії на сайті.

23.04.2020-12.05.2020: видання паперового варіанту монографії.

13.05.2020-15.05.2020: розсилка монографії авторам (на вказану у заявці автором адресу) – до 15.05.2020 р.

14.05.2020-22.05.2020: видача монографії авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2020 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Біла К. О., 2020. 

ISBN 978-617-645-377-2

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 2–3 квітня 2020 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика. – 2020. – 108 с.
ISBN 978-617-645-378-9

Т. 2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи розвитку в умовах сучасних викликів. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-379-6

Т. 3. Економіка суб’єктів підприємництва: актуальні питання сьогодення. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-380-2

Т. 4. Розвиток глобального підприємництва та управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-381-9

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації та Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання. – 2020. – 124 c.
ISBN 978-617-645-382-6

Т. 6. Формування економічної безпеки підприємств, моделювання процесів економічної поведінки та інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами. – 2020. – 131 c. 
ISBN 978-617-645-383-3

Т. 7. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку. – 2020.  – 128 c. 
ISBN 978-617-645-384-0

Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2020 року)

Дати заходів конференції:

02-15.04.20: розміщення тез на поточній сторінці (посекційно).

24-27.04.20: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

12-15.05.20 (орієнтовно, за умови закінчення карантину): початок видачі збірників авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

У 2020 році на конференції працюють наступні секції:

1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика.
2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи  розвитку в умовах сучасних викликів.
3. Розвиток глобального підприємництва: нові підходи в менеджменті.
4. Управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування.
5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.
6. Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання.
7. Формування економічної безпеки підприємств в  умовах ризику.
8. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку.
9. Моделювання процесів економічної поведінки суб'єктів господарювання.
10. Інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами.
 

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
 
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 2–3 квітня 2020 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Термін подання матеріалу у монографіюдо 14.02.2020.  Подовжено до 06.03.2020.
Термін подання матеріалу для участі в конференції до  20 березня 2020 р.
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
  

RSS-материал