Електронний варіант колективної монографії «Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації» (квітень 2023 р.)

Шановні автори!

Електронну версію колективної монографії викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Вихідні дані видання:


Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації : моногр. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2023. – 568 с.

ISBN 978-617-645-510-3


У монографії розглянуто проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та світі; досліджено сучасні моделі управління суб’єктами підприємництва в умовах розвитку інформаційної економіки; узагальнено теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку суб’єктів підприємництва в Україні та світі; висвітлено концептуальні засади розвитку підприємств в інноваційній системі України; проаналізовано світовий досвід здійснення інноваційної діяльності підприємств та економічної трансформації бізнесу в Україні під впливом сучасних загроз. Також обґрунтовано перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні; проаналізовано проблеми розвитку підприємницьких структур і визначено сучасні методи й інструменти управління персоналом суб’єктів підприємництва; розроблено рекомендації щодо забезпечення економічної безпеки та підвищення конкурентоспроможності бізнесу в умовах глобалізації.
Для підприємців, які здійснюють діяльність у різних сферах, науковців, аспірантів, студентів, а також управлінців-практиків, які опікуються розвитком малого та середнього бізнесу в Україні.