Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 8. Фактори впливу глобальних трансформацій на міжнародний бізнес.

Секція 8. Фактори впливу глобальних трансформацій на міжнародний бізнес.

Krasnikova N., Demchenko A. Dimensions of Sustainability of Modern International Tourism

Mykhailenko O., Krasnikov P. Current Problems of Investing in Renewable Energy

Батир О. О., Скрипник Н. Є. Фактори та передумови розвитку світового арт-ринку

Витоптова Т. І., Скрипник Н. Є. Зовнішня заборгованість країн та вплив боргового тягаря на їхню економіку

Годлевський Л. О. Проблеми та перспективи ресторанного і туристичного бізнесу

Гріщенко Д. В., Скрипник Н. Є. Генезис концептуальних підходів у вивченні міжнародної міграції людських ресурсів у контексті глобалізаційних перетворень

Дзяд О. В., Горпиняк Є. А. Діяльність міжнародних компаній в Україні та країні-агресорі під час війни

Кушнір Д. О., Катан В. О. Розвиток цифрового потенціалу України

Македон В. В., Лошак В. О. Забезпечення політики захисту ринків на основі інструментів міжнародного маркетингу

Михайленко О. Г., Горпиняк Є. А. Особливості використання франчайзингової моделі в міжнародному бізнесі

Михайленко О. Г., Кокора А. С. Основні тенденції розвитку «зеленого» інвестування у глобальному вимірі

Михайленко О. Г., Тіщенко О. А. Позиції Alibaba Group на світовому ринку електронної комерції в умовах глобалізації

Михайленко О. Г., Тройникова Н. Д. Особливості стратегій розвитку високотехнологічних ТНК в світовій економіці

Олійник Т. І., Сотула В. В. Використання сучасних інформаційних технологій в просуванні туристичного продукту

Пархуць Є. Д. Розвиток менеджменту підприємств в умовах переходу до цифрової економіки

Пащенко О. В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку стартапів у світовій енергетиці

Скрипник Н. Є., Маковецька А. О. Сучасні тренди торгівельно-економічних відносин країн у контексті світових інтеграційних процесів

Стародуб Д. С., Скрипник Н. Є. Цифровізація світової торгівлі: переваги та ризики

Ульянова Л. П., Чайка Ю. М. Нові аспекти у формах міжнародних економічних відносин як чинники покращення функціонування українського бізнесу

Харенко В. Ю., Скрипник Н. Є. Фактори та передумови розвитку міжнародної електронної комерції як елемента глобальної торговельної системи