Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 7. Кількісні методи в економіці та менеджменті.

Секція 7. Кількісні методи в економіці та менеджменті.

Авраменко Д. С. Застосування методів експертних оцінок в прийнятті господарських рішень

Богдан А. Ю. Застосування евристичних методів аналізу в діяльності підприємств

Григор’єва В. О. Кількісні методи в моделюванні економічних процесів

Дробчак М. О., Іванов Р. В., Огліх В. В. Аналіз економічного зростання у країнах з різним рівнем економічного розвитку

Іванов Р. В., Денисова М. О. Менеджмент та кількісні методи управління

Іванов Р. В., Калинич Б. В. Дослідження аграрного сектору економіки України методами математичного моделювання

Іванов Р. В., Колодєєв Т. О. Віртуальні активи як елемент фінансової свободи

Іванов Р. В., Комисарик Є. О. Оцінка інноваційної діяльності в енергозбереженні

Іванов Р. В., Лук’янченко Б. О. Емпірична оцінка взаємозв'язку між вибором стратегії та заміщенням часу

Катан В. О., Денисова М. О., Комисарик Є. О. Системи масового обслуговування у дослідженні операцій

Кушнір Д. О., Волкова В. В. Можливості оцінювання банкрутства підприємства

Литус Д. В. Невизначеність як чинник підвищення ризикованості ведення бізнесу

Огліх В. В., Комисарик Є. О., Денисова М. О. Робота підприємств в умовах військової агресії

Огліх В. В., Шайдець К. О. Економіко-математичне моделювання впливу економічних показників на рівень життя населення України

Олійник Т. І., Зайченко Р. А. Методи оцінки ризиків підприємницької діяльності

Павлов Р. А., Павлова Т. С., Хмарський В. Ю. Характер впливу етичних факторів на стратегічну ринкову поведінку економічних агентів

Різак Д. В., Іванов Р. В. Дослідження економічної поведінки домогосподарств

Шванська В. А., Огліх В. В. Комплексний підхід до аналізу нерівномірності розвитку регіонів