Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 5. Стратегічні напрями формування фінансового простору країни.

Секція 5. Стратегічні напрями формування фінансового простору країни.

Yevgen Bogodistov Crossing borders of RBV: the Libra coin case

Адонін С. В., Гунько Д. С. Фінансування вищої освіти в Україні

Адонін С. В., Ковальов М. С. Стан автострахування в Україні в умовах військового стану

Байлова О. О. Бюджетування – сучасна технологія планування діяльності підприємства

Бірюкова П. В. Вибір системи оподаткування для ФОП

Бірюкова П. В. Сутність, цілі та способи проведення санації підприємства

Бобирь О. І., Ковальов М. С. Вдосконалення заходів боротьби з ухиленням від сплати податків в умовах військового стану

Джежела С. С. Трансформація страхового ринку України

Косміна А. С. Збереження стійкості діяльності підприємства у мінливих умовах функціонування

Куян М. С. Управління фінансовими ризиками підприємства

Левкович О. В., Даценко К. О. Управління фінансовими результатами страхової компанії

Левкович О. В., Райгородська Ю. Ю. Сучасний стан та проблеми банківського кредитування фізичних осіб

Левкович О. В. Управління борговим портфелем держави

Левкович О. В., Яковенко О. В. Управління фінансовими ресурсами підприємства

Петриняк У. Я., Лисенко Д. В. Моделі ймовірності банкрутства підприємства

Лиштван Д. І. Місце фінансового рахівництва в архітектоніці фінансових відносин суспільства

Майстренко О. С. Монетарна стабільність та вплив на неї облікової ставки центрального банку

Макаренко Ю. П. Оптимізація структури депозитного портфеля банківської установи

Олійник Т. І., Винокурова А. С. Теоретичні засади формування та реалізації політики управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства

Олійник Т. І., Жорник О. В. Ефективність використання оборотного капіталу в умовах нестабільної ринкової економіки

Олійник Т. І., Піщана К. С. Сутність та значення фінансово-економічної стійкості сільськогосподарського підприємства в ринкових умовах господарювання

Пархоменко Д. В. Розвиток електронної комерції в Україні

Перерва Б. К. Фінансовий потенціал як важлива складова економіки підприємства

Семенча І. Є., Ковальов М. С. Кредитування підприємств комерційними банками під час війни України з країною-агресором

Семенча І. Є., Радучич Р. Ю. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства в нестабільних економічних умовах

Славгородський В. О. Аналіз показників ліквідності підприємства

Стретович О. О. Адаптація зарубіжного досвіду державного регулювання галузі органічного виробництва в Україні

Халім А. Стратегічні напрями формування фінансового простору країни

Шевцова О. Й. Формування фінансового простору держави: передумови, принципи та ризики