Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (6–7 квітня 2023 року)

Дати заходів конференції:

10-14.04.23: розміщення тез на сайті (секції №№123456).

17-20.04.23: розміщення тез на сайті (секції №№ 78910).

21.04.23: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

26.04.23 (орієнтовно, за умови роботи у звичайному режимі): початок видачі друкованих збірників (які були замовлені заздалегідь) авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

26-28.04.23: поштова відправка друкованих збірників авторам із інших міст (спосіб та оплата доставки узгоджується індивідуально з кожним отримувачем).

 


У 2023 році на конференції працюють наступні секції:

1. Економіка підприємства: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

2. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку підприємництва.

3. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва: теорія та методологія.

4. Економічні аспекти безпеки підприємства.

5. Стратегічні напрями формування фінансового простору країни.

6. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи.

7. Кількісні методи в економіці та менеджменті.

8. Фактори впливу глобальних трансформацій на міжнародний бізнес.

9. Тенденції розвитку систем менеджменту та маркетингу в сучасних умовах.

10. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні.

 

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі наукові праці публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.

З повагою,
відповідальний редактор Катерина Біла