Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 2. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку підприємництва.

Секція 2. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку підприємництва.

Hviniashvili T. Formation of the enterprise’s innovation potential in the conditions of the digitalization

Байлова О. О., Бірюкова П. В. Поняття бізнес-плану, етапи та головні принципи його складання

Виноградова В. С. Сучасні напрямки мінімізації складських запасів окремих видів матеріальних ресурсів і залишків на складах готової продукції

Воробйова В. В. Вплив електронної комерції на економіку України та тенденції її розвитку

Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Напрями інноваційного розвитку підприємництва: досвід Японії

Гринько Т. В., Філіппова В. Ю. Оптимізація бізнес-процесів підприємств інтернет комерції

Гринько Т. В. Сучасні підходи до забезпечення успіху організацій

Гринько Т. В., Тімар В. С. Розвиток бізнес-освіти в Україні в умовах воєнного стану

Гулова Я. О. Інноваційний потенціал готельних підприємств

Давидова А. В. Особливості збутової діяльності в умовах цифровізації

Крупський О. П., Стасюк Ю. М. Функції та елементи корпоративного стилю медичного закладу

Кузнєцова Т. В. Пріоритетні напрямки розвитку інноваційної інфраструктури в Україні

Левадна О. О. Сучасні тренди підприємств готельного бізнесу

Македон В. В., Стрижоус М. В. Особливості інноваційного розвитку підприємств регіону

Марова А. О. Удосконалення технологій продажів товарів в умовах досконалої конкуренції

Марчук Г. В. Використання інноваційних підходів у підприємництві для забезпечення стабільної діяльності

Матвєєва Д. В. Інноваційний розвиток підприємств в сучасних умовах господарювання

Матюшина М. О. Сучасні підходи до організації торгівлі

Олійник Т. І., Загинайло В. А. Цифровізація бізнесу в умовах повномасштабної війни

Олійник Т. І., Коноплянко Д. О. Особливості побудови механізму стратегічного розвитку вітчизняних підприємств

Палаш Ю. О., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Вплив інновацій та технологічного прогресу на розвиток підприємства

Семенча І. Є. Методика діагностики економічного стану бізнесу з урахуванням закону розвитку систем

Сливенко В. А., Копаниця Д. В. Проблеми інноваційного розвитку підприємств готельного бізнесу

Сливенко В. А., Смишляєв Д. В. Вплив інновацій на розвиток підприємств індустрії гостинності

Сотула В. В. Формування системи стимулювання збуту

Тєлєгін О. П. Теоретичні основи формування стратегії розвитку підприємства

Шушара О. Д. Інноваційні методи мотивації та управління персоналом