Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 1. Економіка підприємства: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

Секція 1. Економіка підприємства: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

Kirichek А. The Essence and Features of the Functioning of the Commodity Market for Plant Protection in Ukraine

Байлова О. О., Малькова О. С. Ризики в управлінні підприємством у сучасних умовах в Україні

Байлова О. О., Голуб О. В. Бізнес-планування на підприємстві

Байлова О. О., Кичан О. О. Особливості бізнес-планування в Україні та за кордоном

Байлова О. О., Османли Р. Оптимізація бізнес-процесів підприємства за допомогою ERP-систем

Байлова О. О., Саєнко А. Р. Особливості бізнес-планування на підприємствах в сучасних умовах

Байлова О. О., Сироєжкін Р. Р. Основні принципи управління ризиками підприємства

Байлова О. О., Фатейкін Я. Д. Удосконалення бізнес-процесів підприємства

Богдан А. Ю. Український бізнес в умовах кризи

Водоп’ян Н. В. Напрями збереження ресурсів підприємства в кризових умовах

Гвініашвілі Т. З., Колобердянко О. В. Особливості функціонування торговельних підприємств

Гвініашвілі Т. З., Шабанова К. І. Взаємозв’язок категорій якості, ефективності та результативності управління підприємством

Гринько Т. В., Буряк М. В. Особливості управління змінами на підприємствах в сучасних умовах

Гринько Т. В., Загинайло В. А. Управління змінами на підприємствах України за умов воєнного стану

Гринько Т. В., Маліновський С. Л. Цінова політика медичних послуг як фактор якості

Гринько Т. В., Русан О. О. Превентивне управління ризиками як спосіб управління змінами та розвитком підприємства

Зайченко Р. А. Основні підходи до управління розвитком змін на підприємстві

Зубарєв Є. А. Управління змінами на підприємствах

Колобердянко О. В. Методи аналізу стану виробництва

Кривуліна С. В. Особливості роздрібних продажів торговельних підприємств в умовах тривалих економічних криз

Крохмаль І. О. Алгоритмізація в процесі прийняття господарських рішень

Куряча Н. В. Використання дизайн-мислення в бізнесі

Кучеров А. Ю. Методи економічної діагностики кризового стану підприємства

Куян М. С. Прийняття рішень в умовах ризикованості ведення економічної діяльності підприємства

Мазур В. В. Вплив управлінських рішень на формування та управління структурою капіталу підприємств

Маковозов О. О. Розвиток комерційних закладів охорони здоров’я

Мироненко А. Є. Напрями підвищення виробничої потужності підприємства з урахуванням умов воєнної економіки

Олійник Т. І., Абдувохідов Шахзоджон Управління товарним асортиментом підприємств роздрібної торгівлі

Олійник Т. І., Заброцька В. С. Забезпечення прибутковості підприємства в умовах воєнного стану в Україні

Олійник Т. І., Іванова М. О. Оцінка рівня якості продукції на підприємстві

Олійник Т. І., Оразмухаммедов Максат Специфіка формування асортименту роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки

Олійник Т. І., Туманов Д. О. Економічна ефективності виробництва сільськогосподарської продукції

Олійник Т. І., Шаповалова А. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах

Олійник Т. І., Юлдашев Р. Є. Особливості та ознаки, які характеризують кризу розвитку підприємства

Патракова В. В. Сучасні методи оцінювання стійкості підприємства

Петрова Ю. Ю. Фактори впливу на виробничі потоки підприємства та їх зростання у мінливих умовах

Рибалко А. С. Стан та перспективи розвитку підприємств сфери послуг в умовах воєнного стану в Україні

Самойленков А. П. Вплив технологічних інновацій на галузеву структуру та конкурентоспроможність

Сапа А. Г. Дизайн-мислення в розробці стартап-проєкту

Семенча І. Є., Бугера Н. Р. Особливості управління обсягом підприємства торгівлі

Семенча І. Є., Стадник А. В. Збутові прийоми у підвищенні обсягів продажу торговельного підприємства

Семенча І. Є., Чумаченко Х. Л. Складська логістика оптового торговельного підприємства

Сливенко В. А. Проблеми розвитку вітчизняних підприємств сфери гостинності в кризових умовах

Сливенко В. А., Мартинова Т. Є. Вдосконалення діяльності підприємства шляхом реструктуризації

Сотула В. В. Удосконалення обліку амортизації на підприємстві

Старосельська Є. М. Важелі підвищення прибутковості підприємства в кризових умовах

Череп О. Г., Дашко І. М., Лошкарьова Н. М. Проблеми низької конкурентоспроможності українських товарів та напрямки її підвищення

Юлдашев Р. Є., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Теоретичні засади управління витратами на підприємстві