Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 6. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи.

Секція 6. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи.

Андрієнко В. В. Підвищення рівня ефективності корпоративної культури підприємства

Байлова О. О., Мироненко А. Є. Підвищення продуктивності праці як спосіб покращення фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання

Байлова О. О., Ушакова М. М. Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва шляхом вдосконалення людського капіталу

Бобирь О. І., Смольник К. Д. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи

Гвініашвілі Т. З., Іванова М. О. Удосконалення матеріального стимулювання персоналу підприємства

Гвініашвілі Т. З., Милащенко В. В. Проблеми подолання опору змінам на підприємстві

Гвініашвілі Т. З., Романов Р. В. Управління змінами в забезпеченні ефективного розвитку підприємства в кризових умовах

Гринько Т. В., Єрмолаєва К. Д. Управління трудовими ресурсами на підприємстві в умовах воєнного стану в Україні

Гринько Т. В., Литвак Д. С. Проблеми мотивації праці персоналу в кризових умовах

Гринько Т. В., Лихачевська А. Ю. Управління персоналом в умовах діджиталізації

Гринько Т. В., Піндич А. С. Безперервний професійний розвиток середнього медичного персоналу в Україні

Жураковська А. В. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи

Зубарєв Є. А. Методи діагностики в підвищення продуктивності праці персоналу підприємств

Калугіна К. І. Актуальні проблеми управління персоналом підприємства в умовах кризи

Крупський О. П., Сидоренко К. Р. Гейміфікація як інструмент менеджменту персоналу

Крупський О. П., Третяк А. В. Ефективні методи мотивування персоналу та створення цілісної команди

Мартем’янова С. Д., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи

Михайленко О. А., Паливода А. В. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи

Олійник Т. І. Сутність та особливості управління персоналом медичних закладів

Первій А. К. Шляхи удосконалення процесу адаптації персоналу на підприємствах туристичної сфери

Сливенко В. А., Синиця В. В. Напрями підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах

Смирнова Т. А. Тенденції і розвиток ринку праці в умовах військового стану

Совгир К.С., Гордєєва-Герасимова Л.Ю. Антикризове управління персоналом: виклики сьогодення

Стрюков В. В., Акимова В. В. Управління персоналом та підвищення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я України в кризових умовах

Тронь Є. Е. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи

Чуприна О. О., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Особливості управління персоналом в умовах кризи

Шило А. Е., Дзяд О. В. Виклики міжнародної міграції для кадрового менеджменту компанії