Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 3. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва: теорія та методологія.

Секція 3. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва: теорія та методологія.

Гамерська І. С. Ребрендинг компанії як спосіб виживання бренду у мінливому середовищі

Гвініашвілі Т. З., Біліченко Ю. Є. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах

Гвініашвілі Т. З., Косман А. І. Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств індустрії туризму та гостинності

Гвініашвілі Т. З., Перерва Б. К. Аналіз конкурентоспроможності підприємства

Котловська Н. М. Роль людського капіталу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства

Олійник Т. І., Конєв І. Є. Вплив формування корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства

Олійник Т. І., Аніщенко Д. Д. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва

Олійник Т. І., Шевченко О. О. Напрями підвищення конкурентоспроможності товару підприємства

Сапа А. Г. Ділова репутація у сфері надання послуг

Семенча І. Є., Ільченко Г. С. Управління конкурентоспроможністю підприємств України в умовах війни

Совгир К. С. Логістика комерційної діяльності підприємства

Хоменко О. А. Сучасні особливості конкурентного аналізу

Чичотка В. В. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства

Шкода О. О., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Аналіз та управління конкурентоспроможністю в міжнародному контексті

Шушара О. Д. Фактори планування конкурентоспроможності підприємства

Щербаков Ю. М. Методичні підходи до оцінювання конкурентоздатності підприємства та його конкурентних переваг