Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 10. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні.

Секція 10. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні.

Oliynik T., Zhukova A. Features of scientific methods in the professional development of economists

Wendy Farrell. Virtual reality: developing soft skills and managerial decision-making tools

Авраменко Д. С. Управління якістю продукції в системі зовнішньоекономічної діяльності

Буряк І. М., Буряк І. М., Цегельник В. В. Відтворення інвестиційного потенціалу регіонів України

Гвініашвілі Т. З., Дручків О. М. Основні переваги застосування стратегічного підходу в управлінні підприємством в кризових умовах

Гвініашвілі Т. З., Каліберда М. С. Основні проблеми впровадження ефективного стратегічного управління на підприємстві

Гвініашвілі Т. З., Маліновський С. Л. Методи стимулювання інноваційної діяльності

Гринько Т. В., Ващенко В. В. Особливості управління стратегічними змінами на підприємствах в умовах воєнного стану в Україні

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З., Жартовський Є. Є. Можливості врегулювання проблеми безробіття в національній економіці

Катан В. О., Скрипник А. О. Інновації в бізнесі та економіко-статистичний аналіз прибутковості їхнього впровадження

Колесник В. Д. Стратегічне партнерство у бізнесі

Крупський О. П., Балачіна Є. С. Тенденції розвитку молодіжної роботи в Україні в умовах кризи

Крупський О. П., Левенець А. В. Особливості прийняття управлінських рішень в неприбуткових громадських організаціях на прикладі ГО «ДУЇТ»

Михайловський Є. Д., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Сучасний інноваційно‑інвестиційний механізми розвитку підприємництва

Олійник Т. І., Гайдай К. В. Вплив психологічних факторів на процес та якість наукових досліджень

Олійник Т. І., Гамерська І. С. Етичні та естетичні основи методології наукових досліджень

Олійник Т. І., Гєбріна І. К. Логічні методи у наукових дослідженнях

Олійник Т. І., Ковальова Д. О. Аналіз стану роздрібної торгівлі в Україні

Олійник Т. І., Пришедько К. В. Наукові дослідження в українській економіці

Пурас Т. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного планування на підприємстві

Русан О. О. Роль транспортної інфраструктури міст у діяльності комерційного бізнесу

Самойленко Д. І., Крупський О. П. Підприємницька діяльність під час війни

Семенча І. Є., Гордієнко С. О. Вплив нестабільної макроситуації воєнного часу на умови ведення бізнесу

Семенча І. Є., Ільченко Г. С. Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні під час повномасштабної війни

Семенча І. Є., Хлистун Я. О. Проблеми вагонобудівної галузі України в умовах війни

Сливенко В. А., Аксьонов Л. В. Стратегічні підходи до управління розвитком підприємств в кризових умовах господарювання

Сливенко В. А., Грудниста А. Є. Проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні у воєнний час

Сливенко В. А., Мальцев Р. С. Державна підтримка розвитку вітчизняного малого бізнесу

Сливенко В. А., Орел Н. Б. Аналіз розвитку вітчизняного малого бізнесу в аграрному секторі національної економіки

Сливенко В. А., Подольна Р. М. Аналіз переваг та недоліків розвитку малого бізнесу в Україні

Сливенко В. А., Полтавець О. С. Проблеми вітчизняного малого бізнесу у період пандемії коронавірусу та початку війни

Сливенко В. А., Шабанова К. І. Малий бізнес в умовах повномасштабного військового вторгнення

Совгир К. С. Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки енергетичної сфери в умовах воєнного стану