Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 4. Економічні аспекти безпеки підприємства.

Секція 4. Економічні аспекти безпеки підприємства.

Бондаренко Д. С. Фінансово-економічні аспекти безпеки суб’єктів підприємництва

Гвініашвілі Т. З., Жураковська А. В. Деякі аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства

Гвініашвілі Т. З., Жураковська А. В. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства

Жураковська А. В. Економічні аспекти безпеки підприємства

Коростильова К. Д. Економічна безпека підприємства: чинники та основні аспекти

Крикун А. М., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Захист комерційної таємниці

Крохмаль І. О. Основні напрями підвищення продуктивності праці на підприємстві

Литус Д. В. Основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства

Олійник Т. І., Вознюк О. І. Банкрутство суб’єктів підприємництва в умовах воєнного стану в Україні

Олійник Т. І., Котловська Н. М. Сертифікація та стандартизація як засоби забезпечення безпеки та якості товарів та послуг

Олійник Т. І., Малькова О. С. Сутність антикризової програми підприємства

Олійник Т. І., Полівод В. І. Сутність антикризового управління підприємства

Охотник А. В., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Економічна безпека підприємства в умовах кризи

Очеретяний Б. Р. Економічна безпека підприємства: погляди вчених та основні чинники

Патракова В. В. Напрями збереження стійкості підприємства в умовах кризи

Толмазов Є. О., Решетняк Ю. О. Проблематика економічних аспектів інформаційної безпеки підприємства