Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2023». Секція 9. Тенденції розвитку систем менеджменту та маркетингу в сучасних умовах.

Секція 9. Тенденції розвитку систем менеджменту та маркетингу в сучасних умовах.

Акимова В. В., Стрюков В. В. Маркетинг медичної освіти: стан, тенденції та перспективи

Байлова О. О., Гаража Б. В. Управління ресурсами підприємства

Байлова О. О., Штанько Є. І. Використання ERP-систем в управлінні ресурсами підприємства

Байлова О. О., Башаров І. Д. Удосконалення системи управління бізнес‑процесами підприємства

Байлова О. О., Кушнир Є. О. Удосконалення сучасної системи управління суб’єктами підприємництва

Байлова О. О., Чухуа Д. В. Контролінг у системі управління підприємством

Бобирь О. І., Каграманян А. А. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу

Гвініашвілі Т. З., Новоточинов І. І. Оптимізація логістичної системи торговельного підприємства

Горулько А. В. Застосування персоналізації, персоніфікації та кастомізації в е-маркетингу підприємства

Загоруйко Я. М., Краснікова Н. О. Роль держави у регулюванні цінової дискримінації для благ військового призначення

Зайцева М. О., Стасюк Ю. М. Проблема емоційного вигорання працівників під час кризи

Каліберда М. С. Особливості маркетингової стратегії в цифровому середовищі

Кловак В. С. Банкрутство та ліквідація підприємств

Коновалова А. В. Сучасні тенденції інтернет-маркетингу

Кучеренко С. К. Ефективність систем управління підприємствами

Кучеров А. Ю. Моделі управління організаційними змінами: види та класифікація

Мамедова Д. Р., Стасюк Ю. М. Сучасні виклики медіа-менеджменту

Марова А. О. Тенденції розвитку систем менеджменту та маркетингу в сучасних умовах

Мельникова Д. Д., Стасюк Ю. М. Особливості стратегічного управління в умовах воєнного стану

Новицька В. А. Важливість позиціонування бренду для малого бізнесу

Олійник Т. І., Гладуш О. В. Медсестринські послуги як напрям маркетингу в охороні здоров’я

Олійник Т. І. Гордієнко А. О. Сучасний маркетинг в розвитку торгівлі України

Олійник Т. І., Крупська К. А. Особливості використання методів наукових досліджень в сфері менеджменту підприємства

Петриняк У. Я. Модернізація системи менеджменту на основі креативності

Петриняк У. Я., Гордієнко А. О. Менеджмент як основа ефективної діяльності аграрних підприємств в Україні

Романенко М. В. Роль антикризового управління у стійкості бізнесу

Фартушний М. В. Діджиталізація як інструмент сучасного бізнесу