Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (6–7 квітня 2023 року)

Дати заходів конференції:

10-14.04.23: розміщення тез на сайті (секції №№123456).

17-20.04.23: розміщення тез на сайті (секції №№ 78910).

21.04.23: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

26.04.23 (орієнтовно, за умови роботи у звичайному режимі): початок видачі друкованих збірників (які були замовлені заздалегідь) авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

26-28.04.23: поштова відправка друкованих збірників авторам із інших міст (спосіб та оплата доставки узгоджується індивідуально з кожним отримувачем).

 


У 2023 році на конференції працюють наступні секції:

1. Економіка підприємства: сучасні проблеми та перспективи розвитку.

2. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку підприємництва.

3. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємництва: теорія та методологія.

4. Економічні аспекти безпеки підприємства.

5. Стратегічні напрями формування фінансового простору країни.

6. Актуальні проблеми управління персоналом в умовах кризи.

7. Кількісні методи в економіці та менеджменті.

8. Фактори впливу глобальних трансформацій на міжнародний бізнес.

9. Тенденції розвитку систем менеджменту та маркетингу в сучасних умовах.

10. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні.

 

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі наукові праці публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.

З повагою,
відповідальний редактор Катерина Біла

Анонс конференції «Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики» (28 квітня 2023 року)

Шановні колеги!  Запрошуємо Вас до участі у

ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики»,
яка відбудеться 28 квітня 2023 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і авторського знаку), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.

Термін подання матеріалу для участі в конференції  -  до  14 квітня ПОДОВЖЕНО до 26 квітня 2023 року.

Загальна інформація
 
 

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2023: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
яка відбудеться 6–7 квітня 2023 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і авторського знаку), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ЗВО і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
 
Термін подання матеріалу у монографію – до 10.03.2023.
Термін подання матеріалу для участі в конференції  до 31.03.2023.
 
 
Загальна інформація про конференцію
 
Вимоги до подання статей у колективну монографію
"Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації"
 

Анонс конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (11 травня 2023 року)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара запрошує Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців та студентів

«Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)»,

яка відбудеться 11 травня 2023 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і авторського знаку), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.

Термін подання матеріалу для участі в конференції  -  до  01 квітня 2023 року.

Загальна інформація
 
 

Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2022: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (11–12 квітня 2022 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2022: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 квіт. 2022 р. : у 5 т. – Дніпро : Біла К. О., 2022. 

ISBN 978-617-645-462-5

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 11–12 квітня 2022 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1. Сучасні методи та інструменти управління суб’єктами підприємництва. – 2022. – 112 с.
ISBN 978-617-645-463-2 

Т. 2. Інноваційне підприємство та розвиток суб’єктів підприємництва в умовах глобальної економіки. – 2022. – 116 с.
ISBN 978-617-645-464-9 

Т. 3. Проблеми та тренди розвитку економічних суб’єктів. – 2022. – 128 с.
ISBN 978-617-645-466-3 

Т. 4. Моделювання процесів сталого розвитку в економіці та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальної нестабільності. – 2022. – 108 с.
ISBN 978-617-645-469-4

Т. 5. Стратегічне управління та управління закладами охорони здоров’я в сучасних економічних умовах. – 2022. – 100 c.
ISBN 978-617-645-472-4  

RSS-материал