Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Дати заходів конференції:

18.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).

19.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№ 8 та 10).

19.05.19: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

22.04.19: початок видачі збірників авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

У 2019 році на конференції працюють наступні секції:

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
 
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 18–19 квітня 2019 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Термін  подання матеріалу у монографію – до 23.02.2019.
Термін  подання матеріалу для участі в конференції до  22 березня 2019 р.
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
 

Текущая конференция. «Экономика и менеджмент – 2018: перспективы интеграции и инновационного развития» (г. Днепр ∙ 19–20 апреля 2018 года)

Даты мероприятий конференции:

02.05.18 : началась выдача сборников авторам из г. Днепр по адресу: пр. Д. Яворницкого, 35 (5 корпус ДНУ); 2 этаж, кафедра экономики, предпринимательства и управления предприятиями.
08.05.18 : и почтовая рассылка сборников иногородним участникам.
08.05.18 : размещение всех поступивших докладов на странице конференции.

 

Организационный комитет не всегда разделяет позицию авторов
Некоторые доклады публикуются в авторской редакции
За содержание, научную новизну, достоверность и точность изложенного материала ответственность возлагается на автора/авторов 
 
С уважением, отв. ред. Белая Е. А.

На конференции работают следующие секции:

2. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и мире.
3. Концептуальные основы управления торговой деятельностью предприятий в условиях глобализации.
4. Инновационные стратегии развития системы управления деятельностью предприятий в системе экономической безопасности.
5. Социально-экономические аспекты управления предприятиями: теория и практика.
6. Инновационные технологии финансового менеджмента субъектов хозяйствования.
7. Инновации в управление профессионального образования.
8. Моделирование бизнес-процессов в экономике.
9. Управление качеством как механизм экономического роста региона и страны.
10. Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.
11. Управление развитием экономических систем на основе ресурсообеспечения.

Коллективная монография «Управление развитием субъектов предпринимательства: механизмы, реалии, перспективы» (апрель 2018 г.)

23.04.18 : Размещение электронного варианта монографии по результатам конференции доступен для ознакомления и скачивания.
30.04.18 : Выдача авторских экземпляров из г. Днепр и почтовая рассылка книг иногородним участникам.
30.04.18 : Размещение статей.
___________________________
Монография состоит из разделов:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы организационно-экономического механизма менеджмента и логистики субъектов предпринимательства в системе экономической безопасности государства.
Раздел 2. Механизмы формирования стратегии развития предприятий Украины в условиях евроинтеграции.
Раздел 3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов предпринимательства в условиях меняющейся среды.
Раздел 4. Методологические, теоретические и методические основы формирования экономической безопасности современных субъектов предпринимательства.
Раздел 5. Развитие системы управления финансово-экономической деятельностью субъектов предпринимательства.
Раздел 6. Методы и инструменты управления инновационным развитием предприятий в современных условиях хозяйствования.
Раздел 7. Моделирование системы управления субъектов предпринимательства в глобальном экономическом пространстве.
Раздел 8. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и странах Европейского Союза.

н/д



 

RSS-материал